Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 07/09/2001Aard- en Levenswetenschappen:
nieuwe faculteit aan de Vrije Universiteit

Per 1 september 2001 bestaat aan de Vrije Universiteit een nieuwe faculteit. De voormalige faculteiten Aardwetenschappen en Biologie zijn geclusterd met het Instituut voor Milieuvraagstukken tot de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW).

Met de vorming van de nieuwe faculteit is de VU nationaal en internationaal de enige universiteit met een zo omvangrijke combinatie van biologie, aard- en milieuwetenschappen, inclusief een forse sociaal-wetenschappelijke component. Zowel wetenschappelijk als maatschappelijk verschuift de nadruk van traditioneel afgebakende onderzoeks- en onderwijsgebieden naar een meer multidisciplinaire aanpak. Deze multidisciplinaire aanpak kan natuurlijk alleen plaatsvinden als zij gebaseerd is op hoogwaardig fundamenteel onderzoek.

De faculteit der Aard- en Levenswetenschappen heeft een aantal internationaal toonaangevende onderzoekgroepen in huis op het gebied van de geologie, celbiologie en het milieu. Door dit hoogwaardige onderzoek bijeen te brengen in één faculteit kunnen de talloze interacties tussen "systeem aarde" en "systeem biosfeer" en het functioneren van de mens daarin beter en meer in samenhang worden onderzocht. De fusie van faculteiten is een antwoord op de maatschappelijke vragen rond waterbeheer, klimaatverandering, vermindering van biodiversiteit en de rol van de mensen in de biosfeer. Wetenschappelijk sluit de fusie aan bij de ontwikkelingen waarin zichtbaar wordt hoe biologie en levenswetenschappen van steeds grotere betekenis worden voor de samenleving van de 21ste eeuw.

Met de vorming van deze nieuwe faculteit neemt de VU een voorschot op de concurrentiestrijd die de universiteiten aangaan om studenten en om de middelen voor onderzoek en onderwijs. De nieuwe faculteit zal hiertoe nieuwe opleidingen opzetten, onder meer op het gebied van de gezondheidswetenschappen, geoarcheologie en natuur, water en ruimte. Ook wordt een nieuw laboratorium opgezet voor ruimtelijke informatie.

De totale faculteit bestaat uit zes onderzoekinstituten, 23 wetenschappelijke afdelingen en een opleidingsinstituut. Er studeren ongeveer 1100 studenten. "De faculteit der Aard- en Levenswetenschappen met geologen, geografen, biologen en sociale wetenschappers in één faculteit is een verrijking voor het Nederlandse en Europese Universitaire landschap," aldus Pier Vellinga, decaan van de nieuwe faculteit.

Naast Prof. P. Vellinga bestaat het bestuur van de nieuwe faculteit uit Prof. B. Oudega (onderzoek) en Prof. W. Roeleveld (onderwijs).

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor informatie over de nieuwe Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen

kunt u contact opnemen met de afdeling voorlichting van de faculteit,

tel. 020 4447300, e-mail: , http://www.falw.vu.nl2001-09-07 / pb 1.057.0 / MB

References


1. mailto:
Voor meer informatie over promoties, oraties en alle overige activiteiten die vermeld staan in dit e-mailbericht, kunt u terecht bij Voorlichting en Externe Betrekkingen,
e-mail: veb@dienst.vu.nl, http://www.vu.nl of tel. (020) 444 5666.

Deel: ' Instituut voor milieuvraagstukken nieuwe faculteit VU '
Lees ook