Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Hoogland, 18 juni 2002

Insuline op Intensive Care
leidt tot 40% minder sterfte

Een strikte bloedglucoseregulatie bij ernstig zieke patiënten op de afdeling Intensive Care van een ziekenhuis leidt - na een grote chirurgische ingreep - tot een vermindering van het aantal sterfgevallen met ruim veertig procent. Dat schrijft het kwartaalblad DiabeteSpecialist, dat vandaag verschijnt, naar aanleiding van een onderzoek aan de Universiteit van Leuven.

Stress-situaties kunnen - zowel bij mensen mét diabetes als bij mensen zónder diabetes - leiden tot een stijging van de bloedglucosespiegel. Hyperglykemie komt dan ook vaak voor bij patiënten op de Coronary Care Unit (CCU), die met een acuut myocardinfarct zijn opgenomen, of op de Intensive Care (IC) afdeling, bijvoorbeeld na een grote chirurgische ingreep. Meestal worden bloedglucosewaarden tot 11 à 12 mmol/l in dergelijke stress-situaties geaccepteerd, maar recent onderzoek lijkt hierin verandering te brengen.

"Het beleid om 'licht verhoogde' bloedglucosewaarden in stress-situaties te accepteren is dringend aan herziening toe", aldus prof.dr. Greet Van den Berghe, intensivist in het Ziekenhuis Gasthuisberg van de Universiteit van Leuven, dr. Felix Zijlstra, cardioloog Isala Klinieken, locatie Weezenlanden te Zwolle, en Ferdinand Snellen, intensivist/cardio-anesthesist ook in Zwolle.

Hyperglykemie en sterfte

Hyperglykemie blijkt een belangrijke voorspeller van sterfte te zijn bij opgenomen IC-patiënten met een van tevoren niet bekende diabetes: in een groot retrospectief onderzoek overleed zestien procent van de patiënten met een nuchtere glucosespiegel boven 7 mmol/l en/of hoger dan 11.1 mmol/l bij twee willekeurige metingen. Van de patiënten bij wie diabetes vooraf wél bekend was en die dus strikt werden begeleid, stierf slechts drie procent! Recent is ook aangetoond dat hartpatiënten zonder bekende diabetes en (willekeurige) bloedglucosewaarden tussen 6.1 en 8.0 mmol/l bijna viermaal zoveel kans hadden te overlijden na een myocardinfarct dan patiënten met lagere bloedglucosewaarden.

Een en ander impliceert dat insulinetherapie op de IC en CCU voor veel patiënten noodzakelijk is om een goede bloedglucoseregeling te realiseren en daarmee de kans op sterfte te doen dalen. In Leuven daalde de sterfte op de IC met ruim veertig procent als gevolg van de strikte insulinetherapie: "Geen enkele andere behandeling is na de invoering van kunstmatige beademing succesvoller geweest bij het terugdringen van de sterfte op de IC", aldus Greet Van den Berghe.

Felix Zijlstra is ervan overtuigd dat de extra kosten die verbonden zijn aan het regelmatig bepalen van de bloedglucosespiegel op IC en CCU, terugverdiend kunnen worden door de gunstige effecten op langere termijn. Ferdinand Snellen zou het 'scherpere' insulinebeleid graag invoeren op de IC van de Isala Klinieken in Zwolle, maar 'logistieke problemen vormen nog een barrière'.


* Deze informatie staat in DiabeteSpecialist dat deze week verschijnt. DiabeteSpecialist verschijnt viermaal per jaar en is geregistreerd onder nummer ISSN 1570-0313. Een abonnement is gratis. Aanmelding bij Novo Nordisk Farma B.V., mevrouw Elvira van Leeuwen, e-mail ELEE@NovoNordisk.com.


* DiabeteSpecialist richt zich op internisten, kinderartsen, in diabetes mellitus geïnteresseerde huisartsen en andere belangstellenden. De eindredactie is in handen van dr. E. van Ballegooie, internist in Zwolle en oud-voorzitter van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), en dr. S. Verhoeven, huisarts in Heerde en bestuurslid van de Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG).

NOOT VOOR DE REDACTIE

* Dit persbericht is verzonden door Herbschleb & Slebos, Guus Herbschleb, telefoon (033) 4805709.

* Indien u meer inlichtingen wenst, kunt u contact opnemen met de persoon die hierboven wordt vermeld in het persbericht.
* Als u per e-mail wilt reageren, reply dan naar het e-mailadres, zoals hierboven genoemd achter "CC".

Deel: ' Insuline op Intensive Care leidt tot 40% minder sterfte '
Lees ook