Technische Universiteit Delft

Alle promoties, intree- en afscheidsredes worden gehouden in de Aula van de TU Delft, Mekelweg 5, Delft

Afscheidsrede

Van zon tot magma
Vrijdag 7 juni 2002 | 16.00 uur
Prof. ir. J. Kristinsson | Faculteit Bouwkunde.
Integraal ontwerpen:van zon tot magma.
Voor architecten is naast ruimte, licht en logistiek ook de natuurkunde een onmisbaar gereedschap. Het spelen op alle schaalniveaus met biologie en bouwfysica brengt nieuwe milieutechnische concepten zoals: zelfkoelende daken; bodemenergie met holle watergevulde funderingspalen; verwarmen zonder verbranding; groene algen vervangen de riolering in woonwijken. Ecologie stelt vragen bij bouwen in het algemeen. De afwegingen zijn: hergebruik of nieuwbouw? Waar? Wat kan de tand des tijds doorstaan? Hoe? We produceren nu 18 miljoen ton bouwafval per jaar, welke meerwaarde brengt integraal ontwerpen? Duurzaam is datgene wat de komende generaties graag erven, kunnen gebruiken en onderhouden.
Wat doet Kristinsson met de Koninklijke Shell prijs 1998? Hij is een 'ademend raam' aan het ontwikkelen. "Als het lukt ben ik halverwege mijn wetenschappelijke carrière", zo eindigt Kristinsson zijn laatste college.

Maarten van der Sanden
Wetenschapsvoorlichter
Communicatie & Marketing Groep / TU Delft
tel.: 015 2785454
fax.: 015 2781855
GSM: 06 20408176

Deel: ' Integraal ontwerpen van zon tot magma '
Lees ook