Provincie Zuid-Holland

Persbericht

28-02-2003
Integrale benadering van Midden - Delfland blijft noodzaak

De adviescommissie Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) heeft op 20 februari met instemming gereageerd op de hervatting van de Tracé/m.e.r.-procedure voor de A4 Delft - Schiedam door Rijkswaterstaat. Een aanvullende Tracé/m.e.r.-procedure is één van de dertien projecten die het rapport `Kansen benutten, impasses doorbreken', verschenen in 2001, zijn afgesproken en in onderlinge samenhang worden uitgewerkt.

De integrale aanpak waar de adviescommissie IODS in 2001 voor heeft gekozen, bevat naast de Tracé-MER studie van de A4 ook de verbetering van het gebied tussen Vlaardingen en Schiedam en de toekomst van Midden-Delfland. Marnix Norder, voorzitter van de adviescommissie IODS: 'Het gaat ons als IODS-partners nadrukkelijk niet alleen over die 7 kilometer weg. We kijken integraal naar het hele gebied, zoals we dat de afgelopen jaren steeds hebben gedaan en ook in de nadere uitwerking van de Tracé/m.e.r.- procedure voor de A4 Delft - Schiedam blijven doen. Alleen met deze integrale benadering kunnen we zorgen voor de noodzakelijke kwaliteitsimpuls voor Midden-Delfland.'

De adviescommissie IODS is blij met de hervatting van de Tracé/m.e.r.-procedure voor de A4 Delft - Schiedam die lange tijd op zich heeft laten wachten. Norder: 'Alle varianten en alternatieven die door de IODS-partners zijn geadviseerd, zullen in de startnotitie voor de Tracé/m.e.r.-procedure worden meegenomen. In de Tracé/m.e.r.-procedure werkt de Adviescommissie IODS intensief samen met Rijkswaterstaat. Het uitgangspunt van de adviescommissie IODS blijft hierbij de integrale aanpak, zoals we in 2001 hebben afgesproken en door de Tweede Kamer is bekrachtigd.'

Deel: ' Integrale benadering van Midden - Delfland blijft noodzaak '
Lees ook