Gemeente Amsterdam

Integrale maatregelen tegen overlast in zwembaden

De wethouder voor Sport en Recreatie Hester Maij biedt op donderdag 11 juli het 'Protocol Gedragsregels Zwembaden' aan aan de directeur van het Sloterparkbad Jan Evert Veer als vertegenwoordiger van de Amsterdamse zwembaden. In het protocol staan de maatregelen om de overlast in zwembaden te beteugelen die zijn opgesteld door de projectgroep Agressie Zwembaden.
Het protocol maakt het juridische kader helder waarbinnen agressieve of intimiderende bezoekers, al dan niet met hulp van de politie, uit het zwembad kunnen worden verwijderd. Deze personen kunnen ook een toegangsverbod krijgen. De projectgroep heeft ook beschreven wie wat doet, waarom, wanneer en met wie om te komen tot een effectieve aanpak. Op posters en briefkaarten staat aangegeven wat voortaan de huisregels in de zwembaden zijn.
Sinds april 2002 wordt het protocol al toegepast in zwembaden in de politieregio's Hollands Midden en Haaglanden en vanaf donderdag 11 juli dus ook in de regio Amsterdam-Amstelland. Buiten Amsterdam gaat het hierbij om de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het parket, de politie, de stadsdelen en de zwembaden hebben de gezamenlijke maatregelen in een kort tijdsbestek opgesteld. Het protocol is meteen in werking getreden. De maatregel om geen jongeren tussen de 12 en 18 jaar zonder begeleiding in zwembaden toe te laten is hierbij opgeheven.
Wethouder Hester Maij: "Met het protocol is er een directe lijn gekomen tussen het zwembad, politie en openbaar ministerie. Het zwembad weet dat een aangifte van een strafbaar feit tot maatregelen leidt. Laat één ding duidelijk zijn, het moet weer vrolijk en veilig worden in de zwembaden waardoor het er voor iedereen prettig toeven is."

Amsterdam, 8 juli 2002 Paul van Yperen ^


-

© gemeente Amsterdam - 9-07-2002

Deel: ' Integrale maatregelen tegen overlast in zwembaden Amsterdam '
Lees ook