---

Brieven aan de Kamer
---

* Integrale monitor personeelsvoorziening 2001

Hierbij bied ik u aan de Integrale Monitor Personeelsvoorziening Defensie 2001. De monitor is een door Defensie ontwikkeld instrument, waarmee het departement de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het verloop van het personeelsvoorzieningproces bij Defensie volgt.

Voor uw Kamer bevat de monitor naar mijn mening nuttige achtergrondinformatie over de personeelsvoorziening, die van belang zijn bij de ontwerpbegroting, de financiële verantwoording en de voortgangsrapportages van de verbetermaatregelen op het gebied van de personeelsvoorziening.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

H.A.L. van Hoof

Nieuws Ministerie van Defensie


Deel: ' Integrale monitor personeelsvoorziening 2001 '
Lees ook