Partij van de Arbeid

Uitnodiging Integratiedebat

voorpagina

19-02-2003

Beste Amsterdammers,

Op 5 februari jl. heeft de gemeenteraad het college verzocht met een notitie te komen over integratie. Over die notitie zal een debat worden gevoerd in de gemeenteraad. De PvdA fractie wil ter voorbereiding op dat debat nu al de discussie over integratie in Amsterdam starten. Wij vinden het onderwerp erg belangrijk, omdat het alle Amsterdammers aangaat. Iedereen die in onze stad woont, hier geboren of van elders gekomen en met welke culturele achtergrond dan ook, is Amsterdammer en hoort erbij. Welke rechten en welke plichten hebben Amsterdammers? Waar schiet het beleid dat erop gericht is om iedereen mee te laten doen op dit moment tekort? Of gebeurt er helemaal niks? Dat soort vragen willen we graag met u bespreken.

De PvdA komt nu al met een discussienotitie als aftrap voor de discussie in de stad. We hopen met deze discussienotitie het debat over integratie in Amsterdam verder te stimuleren. Op 18 maart organiseert de PvdA een openbare discussiebijeenkomst om de notitie met PvdA leden, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere belangstellenden te bespreken. Dit debat zal plaatsvinden in de Eggertzaal, Nieuwe Kerk om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Kunt u niet langer wachten en wilt u al voor 18 maart reageren? Dan kunt terecht op onze website of kunt u ons een schriftelijke reactie per post toesturen. Stadhuis, t.a.v. PvdA fractie, kr 2239, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

De PvdA fractie zal alle reacties en de uitkomsten van het debat op 18 maart betrekken bij de discussie over een definitieve notitie. Tegen die tijd komt ook het stuk van het College van Burgmeester en Wethouders en kan vervolgens een debat in de gemeenteraad worden gevoerd.

Wij verheugen ons erop met u van gedachten te wisselen over integratie.

Met vriendelijke groet namens de PvdA fractie,

Tjalling B.
Halbertsma Amma Asante

Fractievoorzitter
Woordvoerder diversiteit

Marije van Wees

Deel: ' Integratiedebat PvdA in Amsterdam '
Lees ook