Gemeente Dordrecht


---

Integriteit krijgt vaste plek in de organisatie

Vincent Brinkhof

Het onderwerp integriteit krijgt een vaste plek in de gemeentelijke organisatie. Integriteit moet zichtbaar en controleerbaar zijn net als andere onderwerpen, zoals financiën, planning en controle. In plaats van een projectmatige aanpak heeft de gemeente gekozen voor een procesmatige aanpak. Via deze aanpak blijft het onderwerp integriteit continu onder de aandacht.

In de nieuwe procesmatige aanpak krijgt het onderwerp een vaste plek in elke sector. Integriteit valt namelijk binnen alle beleidsterreinen en wordt opgenomen in de sectorjaarplannen. Daarnaast stelt de afdeling Personeel en Organisatie een beleidsnotitie op waarin producten worden gedefinieerd op het gebied van integriteit, zoals het opstellen van een klokkenluidersregeling en het instellen van vertrouwenspersonen. Ook blijft de gemeente anticiperen op landelijke ontwikkelingen op het gebied van integriteit.

Het opstellen van een integriteitsbeleid is ook één van de aanbevelingen uit het rapport van de Bouwfraude-enquête. Het aanbestedingsbeleid van de gemeente Dordrecht voldoet aan de overige aanbevelingen uit het Bouwfraude-rapport.

De gemeente heeft in 2000 een Uitvoeringsplan Integriteit vastgesteld. Dit uitvoeringsplan is gezien de huidige stand van zaken bekeken en aangepast aan de procesmatige aanpak. Integriteit is het geheel van normen, waarden en regels die gelden voor het handelen als overheidsfunctionaris.

Zoekwoorden:

Deel: ' Integriteit krijgt vaste plek in de organisatie Dordrecht '
Lees ook