Provincie Limburg

Intensievere samenwerking met Nordrhein-Westfalen

Grensoverschrijdende ruimtelijke ordening

Gedeputeerde Staten onderschrijft de wens van Nordrhein-Westfalen (NRW) om de grensoverschrijdende samenwerking te intensiveren. Met name de Europese samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening krijgt een extra accent. Voor Limburg vormt de basis voor dit overleg het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL).

De Provincie biedt haar ervaring en expertise van POL aan ten behoeve van het vorm en inhoud geven van het nieuwe Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen.

GS richt de samenwerking met NRW, gebaseerd op POL, vooral op concrete zaken. De stedelijke ontwikkeling en inrichting van Parkstad Limburg en Region Aachen is een goed voorbeeld. Er wordt een plan opgesteld waarin aandacht is voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen, de vervoers- en infrastructuur en natuur en landschap. Bij de verbetering van grensoverschrijdend vervoer gaat het vooral om aansluitingen van de hoofdwegenstructuur ter hoogte van Venlo, Roermond en Sittard en het openbaar vervoer per spoor.

In het grensgebied Limburg/NRW zijn er een selectief aantal grensoverschrijdende 'groene' projecten. Deze projecten zijn essentieel in het creëren van ecologische verbindingszones tussen natuur en landschap. Deze zijn ook geschikt voor 'groene en rustige' recreatie met wandel- en fietspaden.
4-7-2002 11:55

Deel: ' Intensievere samenwerking Limburg met Nordrhein-Westfalen '
Lees ook