expostbus51


MINISTERIE EZ

https://www.minez.nl

MIN EZ:energiesamenwerking met zuid-afrika

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 069
Datum: 12-05-1999

ENERGIESAMENWERKING MET ZUID-AFRIKA

Nederland en Zuid-Afrika gaan hun samenwerking op het gebied van energie intensiveren met het oog op een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening. De Zuid-Afrikaanse minister van energie, dr. P.M. Maduna en minister Jorritsma van Economische Zaken hebben daartoe op 12 mei op Schiphol een Memorandum of Understanding (MoU) getekend.
Tijdens het bezoek van de minister van Economische Zaken aan Zuid-Afrika in oktober 1998 is de basis voor dit MoU gelegd. Zuid-Afrika is het vierde land waarmee Nederland een MoU op energiegebied heeft afgesloten. De samenwerking zal zich vooral toespitsen op het gebied van duurzame energie (zon-pv, wind en biogas), aardgas, clean coal technologie en motorbrandstof (waaronder LPG).

De energiesamenwerking zal voor beide landen vruchten afwerpen. Het MoU sluit aan bij de Zuid-Afrikaanse prioriteit om huishoudens te voorzien van elektriciteit. In dichtbevolkte gebieden door uitbreiding van de aansluitingen op het net; in dunbevolkte gebieden met behulp van duurzame energiebronnen (met name zon-pv en windenergie). Het MoU zal voor Nederland een exportbevorderende werking hebben, doordat beter zicht ontstaat op de ontwikkelingen in de Zuid-Afrikaanse energiesector.

Deel: ' Intensivering energiesamenwerking Nederland - Zuid-Afrika '
Lees ook