expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: INVESTERINGEN EN BEZUINIGINGEN OP SCHEMA

PERSBERICHTNR. 99/132 Den Haag 14 juni 1999

INTENSIVERINGEN EN BEZUINIGINGEN REGEERAKKOORD OP SCHEMA

De voorgenomen intensiveringen en de bezuinigingen uit het Regeerakkoord worden volgens planning uitgevoerd. Dit blijkt uit de antwoorden op vragen over de Voorjaarsnota die minister Zalm vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Naar aanleiding van de Voorjaarsnota, die de stand van zaken weergeeft van de lopende begroting over 1999, heeft de Tweede Kamer ruim honderd vragen gesteld. Zo werd onder meer gevraagd een actueel overzicht te geven van de stand van zaken van de intensiveringen en de bezuinigingen die in het Regeerakkoord waren voorgenomen. Voor intensiveringen is voor 1999 een bedrag van 2,7 miljard gulden uitgetrokken. Naar 2002 loopt dit op tot een totaal bedrag van 9,3 miljard. Daar staat in dat jaar een bedrag van 7,7 miljard gulden aan bezuinigingen tegenover, waarvan 1,5 miljard gulden in 1999 moet worden gerealiseerd. Uit de overzichten blijkt nu dat het geld voor 1999 voor onder meer kwaliteit in het onderwijs (450 miljoen gulden), politie (175 mln.) en werkgelegenheid (250 mln.) volgens planning door de betrokken ministeries in hun begrotingen is verwerkt. Voor de bezuinigingen uit het Regeerakkoord wordt een overzicht gegeven hoe deze zijn toegedeeld en wat de stand van zaken is. Uit dit overzicht blijkt dat ook de bezuinigingen volgens de voorgenomen planning worden toegedeeld en ingevuld. Voor 1999 betekent dat onder meer ombuigingen in het kader van doelmatigheid op de ministeries (474 miljoen gulden) en het buitenlandbeleid (569 miljoen gulden).

De overzichten van de intensiveringen en ombuigingen worden gegeven in antwoord op de vragen 24 en 77. Deze en de overige vragen en antwoorden staan op Internet: www.minfin.nl.

Woordvoerder: ir. N.M. Zoon
Tel.nr.: 070 - 342 8124

14 jun 99 16:55

Deel: ' Intensiveringen en bezuinigingen regeerakkoord op schema '
Lees ook