INTENTIE-OVEREENKOMST IJBURG MET DRIE CONSORTIA

De gemeente Amsterdam, i.c. wethouder Duco Stadig, heeft vandaag (maandag 2 december) met de woningbouwconsortia Waterstad, IJburgermaatschappij en IJ-Delta een intentie-overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van IJburg.

Doel is de eerste eilanden van IJburg gezamenlijk aan te pakken. Met de ondertekening worden afspraken geregeld over de aanleg van de eilanden Haveneiland en Rieteilanden, over de kwaliteit van de uitvoering en de kosten en de opbrengsten. Door de ondertekening stemmen alle partijen in met de uitgangspunten en plannen voor IJburg.

Omdat de gemeente Amsterdam de hoge ambities voor IJburg niet alleen kan realiseren is al in een vroegtijdig stadium gezocht naar een uitvoerbare publiek private samenwerking met de consortia.

Een belangrijk element in de intentie-overeenkomst is de bepaling dat er - voorafgaand aan de start van de landaanwinning van de Rieteilanden en het Haveneiland - een afzetgarantie voor de gronden door de consortia wordt gegeven. Hiermee reduceert de gemeente het verkopersrisico. In de intentie-overeenkomst staan vanzelfsprekend ook afspraken over een eventuele beëindiging van de overeenkomst in het geval dat de gemeente IJburg niet zou kunnen bouwen als gevolg van een correctief referendum (19 maart 1997).

Zoals bekend, is in de zuidwesthoek van het IJmeer direct ten oosten van het Zeeburgereiland een nieuwe, goed ontsloten woonwijk gepland, bestaande uit 18.000 woningen op zes eilanden. Behalve woningen komen er in IJburg ook kantoren, bedrijven, scholen, winkels en andere voorzieningen. Er is ruime gelegenheid voor watersportrecreatie. De gemeenteraad heeft op 4 september jl. besloten tot de aanleg van IJburg.

Amsterdam, 2 december 1996

Deel: ' Intentie-overeenkomst IJburg met drie consortia '
Lees ook