Gemeente Rotterdam

Actie Zonnestroom verlengd tot 2005

Rotterdam wil toepassing van zonnestroom-systemen blijven stimuleren

Donderdag 15 oktober ondertekenen wethouder Meijer van de gemeente Rotterdam, wethouder Hilhorst van de gemeente Den Haag en de heer Van Dongen van ENECO Energie de intentieverklaring 'Actie Zonnestroom 2001- 2005'. Het doel van de actie is om door een gerichtere samenwerking de toepassing van zonnestroomsystemen de komende jaren te stimuleren. Dit gebeurt onder meer door het vergroten van draagvlak en kennis bij bouwpartijen en particulieren. Dit moet leiden tot de realisatie van minimaal 30.000 vierkante meter aan zonnepanelen (3 MegaWatt piek) in de gemeenten Den Haag en Rotterdam. Concreet betekent dit dat enkele duizenden woningen en bedrijfsgebouwen van zonnestroom-systemen zullen worden voorzien.

Met de ondertekening van de intentieverklaring start het vervolg op de 'Actie Zonnestroom 1998-2000'. Deze werd succesvol afgesloten met de realisatie van 8000 vierkante meter aan zonnestroom systemen (800 Kilo Watt piek).
Het vervolg betekent een actieve benadering van marktpartijen zoals ontwikkelaars, corporaties en particulieren. Verder omvat het de begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering van projecten op praktisch, technisch en financieel gebied.
Tevens zullen andere gemeenten in de regio benaderd worden om deel te nemen en zo de reikwijdte en het belang van de actie te vergroten. De provincie Zuid-Holland heeft al interesse getoond voor deelname aan de 'Actie Zonnestroom 2001-2005'.

Enkele resultaten Actie Zonnestroom 1998 - 2000 In Rotterdam heeft deze actie o.a. geleid tot het plaatsen van 1800 m2 zonnecellen bij de Gemeentelijke Archiefdienst, het grootste zonnedak van Europa. Verder staan de zonnecellen ook als galerijoverkapping bij de Bommelflats in Pendrecht.

Deel: ' Intentieverklaring 'Actie Zonnestroom 2001-2005' Rotterdam '
Lees ook