Partij van de Arbeid


Crone brengt VNCI en milieubeweging tot elkaar

19 maart 1999 PvdA-voorlichting

De vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Stichting Natuur en Milieu presenteren woensdag 24 maart de intentieverklaring Alternatievenonderzoek Chloor. Zij doen dit in Perscentrum Nieuwspoort om 12.00 uur. PvdA-kamerlid Ferd Crone heeft als bemiddelaar opgetreden tussen de chloorindustrie en de milieubeweging en zal ingaan op de voorgeschiedenis en de inhoud van de intentieverklaring.

Het gebruik van chloor in de chemische industrie is al lang onderwerp van discussie tussen de industrie en milieuorganisaties. Beide partijen hebben met de intentieverklaring de loopgraven verlaten. De VNCI en acht landelijke en provinciale milieuorganisaties, verenigd in een stuurgroep, gaan onderzoek doen naar chloorhoudende producten, processen en hun alternatieven, en verrichten onderzoek naar de mogelijkheid van een omschakeling.

Tijdens de persconferentie belichten ir. J.L.J. Meerseman, voorzitter Stuurgroep Chloor VNCI, en A. van den Biggelaar, directeur Stichting Natuur en Milieu, de betekenis van de intentieverklaring voor respectievelijk de chloorindustrie en het milieu. Tenslotte is het woord aan prof. dr. E.J. Tuininga, hoogleraar maatschappelijke aspecten der wiskunde en natuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij wordt voorzitter van de stuurgroep die het onderzoek gaat begeleiden.

Deel: ' Intentieverklaring Alternatievenonderzoek Chloor '
Lees ook