Instemming met intentieverklaring Patiënt en Internet

27 september 2001

In het advies Patiënt en Internet van de RVZ (2000) is de minister voorgesteld te bevorderen dat zorgconsumenten op het internet beschikken over een wegwijzer naar goede en betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid. Immers, de behoefte van zorgconsumenten aan betrouwbare informatie via het internet groeit. Een zorgportaal moet voorzien in deze behoefte en heeft als doelstelling het aanbieden van betrouwbare en toegankelijke informatie op het gebied van gezondheid en zorg middels een nationaal en onafhankelijk portaal op internet.

In overleg met alle partijen die participeren in de ontwikkeling van een zorgportaal is nu een intentieverklaring tot stand gekomen en het Federatiebestuur van de KNMG heeft vorige week ingestemd met deze intentieverklaring. In samenspraak met het ministerie van VWS (die voorziet in de financiering van het zorgportaal) heeft een initiatiefgroep uit het veld (KNMG, KNMP, NHG, ZN, CBO, NVZ, NPCF en de Consumentenbond) inmiddels een Plan van Aanpak opgesteld voor de verdere ontwikkeling van een Zorgportaal.

Deel: ' Intentieverklaring getekend voor zorportaal op internet '
Lees ook