Amsterdam Airport Schiphol

Amsterdam Airport Schiphol en Regionaal Orgaan Amsterdam tekenen intentieverklaring voor Schiphol Sternet

Gezamenlijk persbericht van Amsterdam Airport Schiphol en Regionaal Orgaan Amsterdam

Schiphol, 26 april 1999 - Amsterdam Airport Schiphol, het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) en de vervoersmaatschappijen NZH en GVB hebben vandaag de 'Intentieverklaring Schiphol Sternet' ondertekend. Hiermee is een officieel begin gemaakt met de ontwikkeling van een openbaar bus-vervoerssysteem tussen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam en Haarlemmermeer en de luchthaven Schiphol.
De Schiphol Sternet-bussen zullen herkenbaar zijn aan een robijnrode kleur en het Schiphol Sternet-logo. Naar verwachting zullen de eerste bussen in het najaar van 1999 gaan rijden.

Vooral voor vervoer van en naar Schiphol Het doel van Schiphol Sternet is om meer mensen die op Schiphol werken met het openbaar vervoer van en naar de luchthaven te laten reizen. De bereikbaarheid van de luchthaven is een grote zorg van zowel Amsterdam Airport Schiphol als de bedrijven en omliggende gemeenten.
Daarom hebben het ROA en Amsterdam Airport Schiphol het initiatief genomen om Schiphol Sternet te ontwikkelen. De Schiphol Sternet-bussen zullen met een hoge frequentie Amsterdam Airport Schiphol verbinden met de omliggende gemeenten, zodat meer Schipholwerkers en overige reizigers zullen kiezen voor het openbaar vervoer. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Schiphol Sternet wordt uitgebreid naar meer plaatsen rond Schiphol.

Kwaliteitsnetwerk
Bij de start van het Schiphol Sternet zal een aantal bestaande buslijnen van en naar Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam en Haarlemmermeer op elkaar worden afgestemd. Een aantal lijnen wordt ineengevlochten.
Stap voor stap zal het Schiphol Sternet worden ontwikkeld tot een systeem met hoogwaardige 'lage instap bussen'. De bussen zullen met een grote stiptheid en hoge frequentie het gehele etmaal rijden. Dit is ook noodzakelijk, omdat veel Schipholwerkers onregelmatige werktijden hebben.
De shuttle personeelsbussen, die op het luchthaventerrein tussen de personeelsparkeerterreinen en Schiphol-Oost en Schiphol-Centrum rijden, worden in Schiphol Sternet geïntegreerd. Hierdoor worden alle bussen op de luchthaven openbaar vervoer. Schipholwerkers kunnen de Schiphol Sternet-bussen gratis gebruiken voor ritten binnen het luchthaventerrein. Zij moeten daarvoor hun Schipholpas of hun bedrijfspas laten zien. Voor een rit binnen het luchthaventerrein kunnen niet-Schipholwerkers hun strippenkaart gebruiken.

Investeren in bereikbaarheid
De exploitatie van Schiphol Sternet zal ongeveer 40 miljoen gulden per jaar gaan kosten. Dit zal worden opgebracht door de reguliere strippenkaart- en abonnementsverkoop en door middel van de subsidie van het ROA op het openbaar vervoer. De Noord-Zuid Hollandse Vervoersmaat-schappij (NZH) en het Gemeente Vervoer Bedrijf Amsterdam (GVB) zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van het Schiphol Sternet.
Het vervoer van Schipholwerkers op de luchthaven wordt bekostigd door Amsterdam Airport Schiphol als exploitant en beheerder van het luchthaventerrein.

035-1999/mb

© Amsterdam Airport Schiphol

Deel: ' Intentieverklaring voor Schiphol Sternet '
Lees ook