Gratis Interactief Advies over Internet, intranet en extranet

Sinds kort kan men gratis Interactief Advies verkrijgen over welke Internet-, intranet- of extranettoepassing in een gegeven situatie de meest optimale is. Deze mogelijkheid is te vinden op de website van Solutions Design (https://www.sd.nl/). Het advies is bedoeld voor bedrijven die van plan zijn een interactieve toepassing te laten ontwikkelen, maar niet goed weten of ze nu het meest gebaat zijn bij een uitgebreide e-commerce website of juist bij bijvoorbeeld een eenvoudige virtuele 'aanwezigheid'.

Op basis van de antwoorden van de bezoeker op een zestal vragen genereert het Interactief Advies een eerste algemene indicatie van de toepassing die voor het bedrijf in kwestie het meest geschikt is. Op basis hiervan kan o.a. bepaald worden welke specialisten men nodig zal hebben om de applicatie te ontwikkelen, of en welke apparatuur aangeschaft moet worden en of het beschikbare budget toereikend zal zijn.

Het bureau voor interactieve toepassingen Solutions Design heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar vraag en aanbod van informatie, communicatie, transacties en entertainment op het gebied van interactiviteit. De resultaten van dit onderzoek zijn verwoord in groepen toepassingen met ieder hun eigen mogelijkheden en kostenplaatje.

Zo kan een website op Internet ingedeeld worden in 5 verschillende groepen, ingedeeld naar mate van interactiviteit: Mail & Presence (een virtuele folder), Advertising & Promotion (het aanprijzen van een product, dienst of merk, zonder direct te verkopen), Customer Services (loyaliteit genereren bij bestaande klanten), Selling Products & Services (omzet of winst genereren door online verkopen) en Interactive Services (volledige interactiviteit tussen site en bezoeker). Soortgelijke indelingen zijn ook gemaakt voor intranetten en extranetten. Een uitgebreide uitleg is te vinden op de website van Solutions Design (https://www.sd.nl/).
De toepassing die voor een bepaald bedrijf in een bepaalde situatie het meest geschikt is, is afhankelijk van de doelgroepen, hun behoeften, de doelstellingen van de organisatie en het beschikbare budget.

Deel: ' Interactief advies over Internet, intranet en extranet '
Lees ook