Ingezonden persbericht


Recht op luisteren

Recht uit het hart! Maar hoe hart-horend zijn wij? Hoe vaak lukt het je om zo te luisteren dat je echt op de ander gericht bent? Of dat er op zo'n manier naar jou wordt geluisterd? Terwijl eenieder uit ervaring weet welke waarde dit heeft. De intensiteit van luisteren is immers nauw verbonden met het niveau van erkenning dat je geeft.

Tijdens deze avond ontdekken wij op een interactieve manier "de kunst" van het luisteren. Daarbij zal aandacht worden gegeven aan de buitenkant (wat moet je doen om bij de ander als goede luisteraar over te komen) en vooral ook aan de binnenkant. Daar liggen vaak belemmeringen om goed te luisteren, bijvoorbeeld eigen oordelen en behoeften. Het gaat dus ook om luisteren naar jezelf, zodat je kunt luisteren naar een ander!

Wij verbinden luisteren met andere houdingsaspecten, die naar onze overtuiging essentieel zijn om verbinding tussen mensen en binnen een gemeente te bevorderen. Na deze avond gaat u "van harte" luisteren!

Daan Limburg en Jandirk Pronk zijn beiden coach/trainer en auteurs van het boek "Werken met Verschil"

Begeleiding: Daan Limburg en Jandirk Pronk
Lokatie: Kloosterkerk

Datum: 13 december 2011

Tijd: 20.15 uur

Lezingencyclus

Den Haag en (mensen)rechten: stadsbestuurders zien de stad en rechten graag in één adem genoemd. Het gaat daarbij om Rechten met een hoofdletter. Zijn er ook andere rechten met een kleine letter? Rechten die eens vanzelfsprekend waren, maar die onder invloed van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen dat niet meer zijn. Rechten die eens golden voor de gehele samenleving, maar meer en meer worden teruggedrongen naar het privédomein. Rechten die niet als zodanig worden gezien, maar wel bepalend zijn voor de wijze, waarop mensen met elkaar omgaan.

In de lezingenserie 2011-2012 zal worden stilgestaan bij deze 'kleine rechten', die desondanks wel eens de ruggengraat van de samenleving zouden kunnen vormen. En dan gaat het om rechten die ook kunnen worden beschouwd als onvervreemdbare geestelijke waarden. Hierbij valt te denken aan het recht op geduld, het recht om te worden gehoord, het recht op eerbied en op worteling, het recht op cultuur, op geluk en op authenticiteit. Met hier en daar een knipoog naar de grote rechten, maar altijd met een serieuze ondertoon, waarbij de gastsprekers hun visie geven op deze rechten.

Deel: ' Interactieve lezing in Kloosterkerk Den Haag '
Lees ook