Interactieve lezing "Loverboys: Het is over boys" van Sjoukje Drenth


Sjoukje Drenth Bruintjes spreekt over haar succesvolle methode van hulpverlenen aan slachtoffers van loverboys op woensdag 26 oktober 2011 in het Postillion Hotel Haren/Groningen. Doelgroep: zowel professionals in de zorg, in het onderwijs, bij de politie als de ouders, vrienden en andere familie van de slachtoffers. Aanmelden vooraf is vereist. Belangstelling? Bel: 06-55168867 of stuur een mail naar: counselingpraktijk@planet.nl

Haren/Groningen, 20110905 -- Sjoukje Drenth Bruintjes heeft succes met haar methode van hulp aan slachtoffers van loverboys. Haar methode, gebaseerd op haar intrigerende visie op de loverboys constructie en unieke kennis als exitcounselor, geniet een groeiende belangstelling bij zowel professionals in de gezondheidszorg, onderwijsprofessionals, politie als bij de slachtoffers en hun ouders. Korte educatieve filmpjes, Sjoukje´s boeiende wijze van spreken en een ontmoeting met een illusie maken deel uit van dit intrigerende programma. De lezing heeft een hoog interactief karakter. Meld u aan voor de lezing op woensdag 26 oktober 2011 in het Postillion Hotel Haren/Groningen. Aanvang 14.00 uur.

Sjoukje Drenth Bruintjes is counselor, coach, exitcounselor, sportconsultant, lerares lichamelijke opvoeding en spreker van beroep. In het noorden van het land heeft Sjoukje een zelfstandige praktijk: Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes/Creative Counseling.
Een brede praktijk met aan de ene kant van het spectrum: psychosociale hulpverlening middels counseling, coaching, exitcounseling en vrije dans expressie en aan de andere kant de sportconsultancy, waaronder b.v. sportmanagement valt.

Met name als exitcounselor en deskundige op het gebied van de werking, impact en ondermijning van destructieve controletechnieken (hersenspoelen) geniet ze landelijke bekendheid. Sjoukje’s resultaatgerichte hulpverlening aan slachtoffers is bijzonder en heeft reeds voor een groot aantal slachtoffers tot een gezonde nieuwe start in onze samenleving geleid: Sommigen gaan weer naar school, anderen hebben een leuke baan. Sjoukje houdt lezingen en workshops in binnen- en buitenland voor professionals in de gezondheidszorg, studenten, scholieren, slachtoffers van loverboys, slachtoffers van sektes, familie/vrienden van de slachtoffers. Zo was Sjoukje Drenth bijvoorbeeld een van de sprekers op het congres van Medliex over loverboys problematiek in Nederland. Een congres voor professionals in de zorg, psychologen, orthopedagogen, politie e.a.

Enkele keren per jaar biedt Sjoukje zelf een lezing/workshop aan. Haar interactieve lezing: "Loverboys: Het is OVER boys", is bedoeld voor een breed publiek: iedereen die meer wil weten over de impact en hulpverlening i.g.v. de loverboys constructie, is van harte welkom. Bent u een ouder van een slachtoffer of bent u uit hoofde van uw werk als hulpverlener, politie of leerkracht geïnteresseerd, dan bent u bij een lezing van Sjoukje Drenth aan het goede adres. Een boeiende interactieve lezing met voldoende gelegenheid om uw vragen te beantwoorden.

De kosten bedragen 60,00 per persoon. Voor studenten en scholieren geldt een studententarief: euro 40,- per persoon. Koffie, thee en koek inbegrepen.

Aanmelden kan: Wenst u informatie, neem dan gerust contact op: Ook kunt u zich ook laten informeren via de verschillende websites van Sjoukje Drenth Bruintjes: Creative Counseling


Deel: ' Interactieve lezing "Loverboys Het is over boys" van Sjoukje Drenth '
Lees ook