Provincie Groningen


Groningen, 13 juli 1999 Persbericht nr. 176

Interegproject buisleidingen van start

Medio juni 1999 is in Stockton on Tees het Interreg project Buisleidingen door middel van een internationale bijeenkomst van start gegaan. De drie partners in dit project zijn de stad Emden (Duitsland), the council Stockton on Tees (Engeland), en de provincie Groningen. In het najaar 1999 organiseert de provincie een bijeenkomst voor belanghebben partijen, zoals Gasunie, NAM, chemische industrie, het Havenschap Delfzijl, de gemeenten en Edon. In deze bijeenkomst zullen de partijen gevraagd worden mee te werken aan het beschrijven van de huidige en gewenste situatie wat betreft buisleidingen in de provincie. Door als Noordzeekustgebieden samen te werken kunnen de krachten gebundeld en wellicht de plannen op elkaar afgestemd worden.

In Groningen ligt een dicht netwerk van buisleidingen voor de transport van aardgas en hoogspanningsleidingen voor het transport van electriciteit. Groningen is dus een interessante partner voor energieleveranciers in een geliberaliseerde markt. Naast het behoud van de bestaande industriële bedrijvigheid is het project bedoeld om meer industrie te stimuleren die afhankelijk is van energie. Voor Groningen wordt onder meer gedacht aan de energiehaven Eemshaven en in de chemische industriehaven Delfzijl. Verder kan de samenhang tussen de beide havens worden versterkt.

Aanlanding van gas en olie uit de Noordzee, door middel van buisleidingen, is actueel in het gehele Noordzeekustgebied, het is dus logisch dat de Noordzeelanden er een gezamenlijk project van hebben gemaakt.
Door het aan land brengen van gas en olie, kan het verwerken en het verder bewerken van deze producten nieuwe industriële ontwikkelingen in gang zetten, die de hoge werkloosheid in deze gebieden moet verminderen.
De ontwikkelingen mogen evenwel niet ten koste gaan van het milieu. De totale kosten van het project bedragen 266.090 Euro. De bijdragen uit de drie landen zijn als volgt verdeeld: de trekker Emden 124.794 Euro, Engeland 79.946 Euro en Nederland 61.350 Euro. De helft van deze kosten zal worden gefinancierd uit Europese gelden.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Désirée Bosch, afd. Bestuurscontacten, provincie Groningen, tel: (050) 3164625, fax (050) 3138193, e-mail: d.bosch@prvgron.nl Voor overige informatie over de provincie willen wij u tevens wijzen op onze homepage: www.prvgron.nl

Deel: ' Interegproject buisleidingen van start '
Lees ook