Ingezonden persbericht

DE INTERESSE VAN DONATEURS IN HET ONLINE GEVEN AAN GOEDE DOELEN GROEIT.

"Betrouwbare elektronische betalingen zijn een belangrijke randvoorwaarde voor deze groei."

's-Hertogenbosch, 30 juli 2001 - Uit recent onderzoek naar de mogelijkheden van fondsenwervende instellingen op het Internet blijkt dat de interesse voor online doneren groeit. Betrouwbare elektronische betalingen vormen hiervoor een belangrijke voorwaarde. Donateurs gebruiken de websites van goede doelen hoofdzakelijk voor het zoeken naar informatie over de projecten waar hun geld naar toegaat.

Online doneren
Het doneren van geld via het Internet aan een goed doel wordt door 32% van de ondervraagden als positief gezien. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de tijdsbesparing en de eenvoud.Respondenten die negatief staan tegenover online doneren geven hiervoor als belangrijkste reden: wantrouwen t.o.v. elektronische betalingen.
Bij het doneren van geld gaat de voorkeur van respondenten momenteel in de eerste plaats uit naar contante betaling bij collecte (41%) of een acceptgiro waarop een vrij bedrag kan worden ingevuld (30%). Online doneren wordt inmiddels door 4% van de respondenten gebruikt. Gezien het nog steeds groeiende aantal gebruikers van Internet biedt het online doneren dan ook kansen voor fondsenwervende instellingen die hier slim op weten in te spelen.

Online informatie
Bezoekers van websites van fondsenwervende instellingen zijn met name op zoek naar informatie over de doelstellingen van de instelling en naar concrete informatie over wat er met hun geld gebeurd. Over de inzet van e-mail voor fondsenwerving zoals de organisatie Samenwerkende Hulporganisaties begin dit jaar heeft overwogen n.a.v. de aardbevingsramp in India zijn de meningen verdeeld. Eenderde van de respondenten zegt persoonlijk geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van e-mail in een dergelijk geval, mits ze van tevoren hebben aangegeven dat ze dergelijke berichten willen ontvangen (dus niet ongevraagd). Een minderheid (11%) heeft helemaal geen bezwaar tegen deze benaderingswijze en stelt geen voorwaarden. Meer dan de helft (55%) geeft aan wel problemen met een dergelijke actie te hebben, omdat zij van mening zijn dat zij al genoeg informatie over fondsenwervende instellingen ontvangen.

Het onderzoek
Het onderzoek naar fondsenwerving en Internet is uitgevoerd door onderzoeksbureau Flycatcher i.s.m. adviesbureau Bookmark. Het veldwerk vond plaats in april middels ruim 450 online interviews met personen van 18 jaar en ouder, waarbij gebruik is gemaakt van het Flycatcherpanel.


- NIET VOOR PUBLICATE -

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer P. Nieuwenhuijsen, tel: 073-6463636 of via e-mail: p.nieuwenhuijsen@bookmark.nl.

Achtergrondinformatie

Flycatcher
Flycatcher Internet Research is een onafhankelijk onderzoeksbureau, gelieerd aan de Universiteit Maastricht. Onderzoek wordt verricht voor de overheid, bedrijven, media en non-profit organisaties.

Bookmark
Bookmark adviseert en assisteert bedrijven bij de implementatie en integratie van New Marketing strategieën zoals CRM en e-Commerce. Diverse vooraanstaande multinationals behoren inmiddels tot de klanten van Bookmark.

Deel: ' Interesse in online doneren groeit '
Lees ook