Ingezonden persbericht

Interesse voor werken in de zorg groter dan verwacht

Het is mogelijk om in de toekomst meer personeel voor de zorgsector te vinden.
Vooral vrouwen die nu thuis zitten of een kleine parttime baan hebben, zijn geïnteresseerd in een baan in de gezondheidszorg of de welzijnssector. Dat zei staatssecretaris Margo Vliegenthart (VWS) bij de start van de regionale herintrederscampagne in Den Haag.

Deze regiocampagne is onderdeel van de landelijke wervingscampagne Hard Nodig. Uit een landelijk onderzoek over arbeidspotentieel in de zorgsector komt naar voren dat in totaal 333.000 mensen uit verschillende doelgroepen (vrouwen, uitzendkrachten en uitkeringsgerechtigden) geïnteresseerd zijn in een baan in de zorgsector. Daarvan zijn 24.000 mensen actief op zoek. Het is daarbij wel van belang dat deze doelgroepen gericht worden benaderd. Vrouwen geven aan vooral dicht bij het huis te willen werken, bij voorkeur in deeltijd en met kinderopvang erbij. Ze vinden de zorgsector aantrekkelijk omdat een goede combinatie van werk en privé mogelijk is. Ook de inhoud van het werk trekt hen aan. Vliegenthart stelde vast dat als werkgevers in de toekomst beter inspelen op de wensen van potentiële herintreedsters met name ten aanzien van flexibele werktijden, kinderopvang en opleidingsmogelijkheden het mogelijk moet zijn om meer personeel te werven.

Vliegenthart maakte ook de eerste cijfers bekend van de herintrederscampagne Hard Nodig. Er zijn in de startregio Gelderland 1500 reacties binnengekomen op 10.000 verstuurde brieven. Dat is drie keer zoveel als gemiddeld bij dergelijke campagnes. Ervaringen bij zorginstellingen tonen aan dat herintreedsters met gerichte ondersteuning weer snel goed inzetbaar zijn in de zorgsector.
Het kabinet stelt via de zogenaamde toetrederskorting fiscale faciliteiten ter beschikking om herintreding te bevorderen. De werkgever krijgt een fiscale tegemoetkoming in de scholings- en begeleidingskosten en de herintreder ontvangt een fiscale bonus.

Zoekwoorden:

Deel: ' Interesse voor werken in de zorg groter dan verwacht '
Lees ook