Gemeente Moerdijk


GEMEENTEN GAAN SAMENWERKEN OP P&O-GEBIED

Tien gemeenten in de regio gaan samenwerken op het gebied van P&O. De reden is de krapte op de arbeidsmarkt. Het tekort aan gekwalificeerd personeel is voor gemeenten een probleem. Daarnaast willen de gemeenten het imago van de gemeente als werkgever verbeteren.

De regiegroep intergemeentelijke samenwerking heeft een bestuurlijke opdracht neergelegd bij de afdelingen P&O van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Woensdrecht en Zundert. De projectgroep die daaruit is ontstaan, heeft besloten voorlopig op drie gebieden de samenwerking te beginnen:

* Intergemeentelijk kennistraject: Het is de bedoeling om een overeenkomst te sluiten met universiteiten en hogescholen om afgestudeerden een trainingstraject van twee jaar aan te bieden. Deze zogenaamde trainees krijgen dan bijvoorbeeld vier opdrachten in vier verschillende gemeenten. Ze worden door de regio in dienst genomen, kunnen zich bekwamen in verschillende deelgebieden en maken na twee jaar de keus bij welke gemeente ze in dienst treden. Ditzelfde traject kan ook worden aangeboden als scholing voor medewerkers die al in dienst zijn. Gesprekken met universiteiten en hogescholen hebben momenteel plaats. De kartrekker is Roosendaal.

* Loopbaancentrum: Het doel is professionele loopbaanadvisering, het volledig benutten van potentieel en het bevorderen van de mobiliteit. De kartrekkers zijn Moerdijk en Halderberge.
* Carrièrebeurs: Op 10 en 11 april staat een aantal deelnemende gemeenten op de carrièrebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. De kartrekker is Bergen op Zoom.

De samenwerking is vrijwillig en op basis van de behoefte van de afzonderlijke gemeenten. Zo staan er een achttal gemeenten op de carrièrebeurs. Alle gemeenten moeten bereid zijn om menskracht en middelen in te zetten voor de samenwerking. Daarnaast proberen de gezamenlijke gemeenten om subsidiepotten aan te boren van bijvoorbeeld de provincie.

Deel: ' Intergemeentelijke samenwerking op P&O gebied omgeving Moerdijk '
Lees ook