Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T
Lelystad, 8 Augustus 2001

Fornix Biosciences: Interim-analyse Gentherapiestudie VEGF positief
Het beursgenoteerde biofarmaceutische concern Fornix Biosciences N.V. maakt bekend dat uit interim-analyse is gebleken dat de Gentherapie studie bij Diabetes patiënten met dreigende amputatie van een onderbeen zich in gunstige zin ontwikkelt.

Na bestudering van de gegevens blijkt dat wanneer de resultaten zich in het vervolg van de studie op deze manier blijven ontwikkelen er een statistische betekenis aan deze vorm van Gentherapie kan worden toegekend. De klinische studie is halverwege, dat wil zeggen dat van 30 patiënten de resultaten zijn beoordeeld terwijl uiteindelijk 60 patiënten behandeld zullen worden.

Bij Diabetes patiënten is vaatlijden een bekende complicatie, niet zelden is helaas (onder) beensamputatie noodzakelijk. VEGF ( Vascular Endothelial Growth Factor ) is een eiwit waarvan sterke aanwijzingen bestaan dat het de nieuwvorming van bloedvaten stimuleert. Door het Gen ( stukje DNA) welke codeert voor VEGF toe te dienen wordt beoogd amputatie uit te stellen of te voorkomen.

Per jaar verliezen in Nederland ruim 2000 suikerpatiënten om deze reden een of beide benen. In Europa gaat het naar schatting om 60.000-70.000 amputaties per jaar. Er bestaat op dit moment geen behandelingsmethode voor deze complicatie.

De klinische studie is een zogenaamde Fase 3 studie dat wil zeggen dubbelblind en placebo gecontroleerd, noch arts noch patiënt weten of er VEGF of placebo wordt toegediend. De studie wordt uitgevoerd in het Academisch Ziekenhuis Groningen.

Voor nadere informatie: Fornix
BioSciences N.V.

Drs.
Tjerk J.A. Visser

CEO

Tel:
(0320) 26 77 99

Website: www.fornix.nl

E I N D E P E R S B E R I C H T

Zoekwoorden:

Deel: ' Interim-analyse Fornix over Gentherapiestudie VEGF positief '
Lees ook