expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: Interimbesluit vergunningplicht installaties op zee

INTERIMBESLUIT VERGUNNINGPLICHT VOOR INSTALLATIES OP ZEE

Voor de instandhouding van installaties op zee is nu ook buiten de territoriale wateren voortaan een vergunning vereist. Bij het beoordelen van de aanvraag wordt gekeken naar de invloed van een installatie op de scheepvaart en visserij. Ook worden de natuur- en milieubelangen meegewogen.

Staatssecretaris drs. J.M. de Vries van Verkeer en Waterstaat vindt dat bij economische ontwikkelingen op zee de verschillende belangen heel goed moeten worden afgewogen. Het zogeheten voorzorgsbeginsel, dat is omschreven in de Vierde nota waterhuishouding, is hierbij een belangrijk richtsnoer.

De vergunningplicht loopt vooruit op wettelijke maatregelen die worden getroffen zodra de binnenkort te verwachten instelling van een Nederlandse exclusieve economische zone een feit is. De begrenzing van deze zone is gelijk aan het buiten de territoriale zee gelegen Nederlands deel van het continentaal plat.
Een wetsvoorstel ter vervanging van het interimbesluit zal naar verwachting over enkele maanden bij de Tweede Kamer worden ingediend.

De vergunningplicht voor installaties op zee is actueel geworden nadat Delta Radio een aanvraag indiende om een zendinstallatie op zee buiten de territoriale wateren te mogen bouwen. Delta Radio heeft nog geen toestemming om te mogen uitzenden omdat de procedure voor frequentiecoördinatie nog niet is afgerond.

M. Bluyssen: 070-3517570

06 okt 99 13:50

Deel: ' Interimbesluit vergunningplicht voor installaties op zee '
Lees ook