Ingezonden persbericht


Datum: Haarlem, 11 november 2003

Intermediair Loopbaanenquête 2003: Vooral jongeren leveren in

Minder salaris, minder scholing en slechts een contract voor een half jaar. Door de recessie verslechteren de arbeidsvoorwaarden van vooral jongeren met rasse schreden. Dit blijkt uit de Intermediair Loopbaanenquête, die dit jaar door maar liefst twintigduizend hbo'ers en academici werd ingevuld. Zo zijn de startsalarissen voor hbo'ers in het bedrijfsleven het afgelopen jaar met gemiddeld 2,3 procent gedaald. Hbo'ers in dienst van de overheid leverden nog meer in: 2,8 procent. Daarmee vergeleken bleven academici redelijk buiten schot, met salarisstijgingen van 0.1 procent in het bedrijfsleven en zelfs 3,8 procent in de non-profitsector.

Voor zowel hbo'ers als academici geldt: hoe meer werkervaring, des te groter de kans dat het salaris intact blijft of zelfs nog stijgt. Dat het gemiddelde salaris toch nog met 4,6 procent steeg (vorig jaar was dat nog acht procent), is dan ook vooral het gevolg van de loonstijgingen van mensen met meer dan vijf jaar ervaring. Ook per sector zijn er grote verschillen. Zo deed het bankpersoneel het nog best aardig met een stijging met 5,5 procent, terwijl IT'ers het gemiddeld met 1,8 procent moesten doen, en dat is minder dan de inflatie.

Werkgevers zetten het mes ook in tal van andere arbeidsvoorwaarden. Zo komt het contract voor onbepaalde tijd steeds minder voor. Meer dan tweederde begint nu op tijdelijke basis, tegenover de helft drie jaar geleden. Bovendien heeft 31 procent na vijf jaar nog steeds geen vast contract. Daar komt nog bij dat naast het jaarcontract ook het halfjaarcontact steeds meer gebruikt wordt. Nieuwe werknemers moeten eigenlijk onmiddellijk inzetbaar zijn, want werkgevers zijn minder bereid te investeren in scholing. Bij 42 procent van de lezers heeft de werkgever het opleidingsbudget verminderd en bij 5,6 procent zelfs helemaal weggestreept. Het gemiddeld aantal opleidingsdagen is dan ook afgenomen van 9 naar 7,6.

Op alle regelingen en voorzieningen wordt beknibbeld, maar overduidelijk is dat bij de pensioenen. Bij eenderde van de respondenten is de oudedagvoorziening minder royaal geworden. Dit betekent meestal dat het eindloonstelsel is vervangen door een middelloonregeling. Hét snoepje van de zaak, het mobieltje, blijft meestal ongemoeid. Wel voeren de meeste werkgevers een maximum belbedrag in. Op de lease-auto wordt wel behoorlijk bezuinigd, merkte een kwart van de respondenten. De recessie heeft de arbeidsvoorwaarden van de IT'ers overduidelijk het hardst aangetast. Zo is bijvoorbeeld bij bijna zestig procent van de automatiseerders het opleidingsbudget verminderd, kan ruim een kwart fluiten naar zijn eindejaarsuitkering en is bij een flink aantal zelfs de overwerkregeling verslechterd.

De Intermediair Loonbaanenquête 2003 is uitgevoerd door Bureau Baarda, dat gespecialiseerd is in functiewaardering, beloning en beoordeling.

Meer informatie:
Evert de Vos, chefredacteur Intermediair, tel. 06-51530934 of 023-5463223 Het gehele artikel staat dinsdagmiddag op onze site www.intermediair.nl

Intermediair
Postbus 4020
2003 EA Haarlem t (023) 5463223
f (023) 5465530
e info@intermediair.nl

Intermediair Intermediair brengt hoger opgeleiden en werkgevers op de meest effectieve manier met elkaar in contact. Door de combinatie van het weekblad, de site, het Jaarboek, de Loopbaangids en trainingen genereert Intermediair een hoog bereik onder zowel startende hoger opgeleiden als hoger opgeleiden met werkervaring (al dan niet actief op zoek).


Deel: ' Intermediair Loopbaanenquête 2003 Vooral jongeren leveren in '


Lees ook