Internatio-Müller N.V.

Rotterdam, 28 september 2001

Internatio-Müller (Imtech) neemt Bostec over
Integratie van IT-projectmanagement binnen Imtech ICT leidt tot verdere groei

Internatio-Müller N.V. deelt mede dat overeenstemming is bereikt over de overname van Bostec. Bostec is gespecialiseerd in IT-consultancy en IT-projectmanagement. Na overname zal Bostec deel uitmaken van Imtech ICT, de in ICT gespecialiseerde cluster van Imtech, de divisie Techniek van Internatio-Müller.

De overnamesom wordt voldaan in contanten en bedraagt 7 maal de ebit over het jaar 2000. Afhankelijk van de winstontwikkeling gedurende een bepaalde periode kunnen eventuele nabetalingen volgen. De betaalde goodwill zal rechtstreeks ten laste worden gebracht van het eigen vermogen van Internatio-Müller. Bostec zal direct positief bijdragen aan de winst per aandeel.

Strategie Internatio-Müller / Imtech
De overname past in de strategie van Internatio-Müller om focus in haar bedrijfsactiviteiten aan te brengen teneinde de beste mogelijkheden voor structurele winstgroei en aandeelhouderswaarde te realiseren. Hiertoe heeft Internatio-Müller zich volledig gericht op de technische activiteiten van Imtech, waarbij via autonome groei en acquisities Imtech in de periode tot en met 2003 in omvang zal verdubbelen bij een verdere groei van de marge. De overname van Bostec past in de strategisch gewenste verdere versterking van IT-activiteiten binnen Imtech. In dit kader werd onlangs ook de overname van Mountside (industriële IT) aangekondigd.

Profiel Bostec
Bostec is een IT-consultant gespecialiseerd in IT-projectmanagement. In 2000 realiseerde Bostec met 18 medewerkers een omzet van ruim 2,5 miljoen Euro. De dienstverlening van Bostec bestaat uit advies, audits, haalbaarheidsstudies, second opinions, project- en contractmanagement. De markt voor deze vorm van IT-dienstverlening is zeer snelgroeiend. Hierbij richt Bostec zich met name op de marktsegmenten luchthavens, industrie, verkeer & vervoer en onderwijs. In deze segmenten is ook Imtech ICT actief.

Synergie
Met de inbreng van professioneel IT-projectmanagement versterkt Imtech ICT haar positie op de markt. Succesvolle integratie van IT-projectmanagement binnen Imtech ICT zal leiden tot verdere groei, waarbij Bostec onder eigen naam actief zal blijven. Op dit moment werken diverse bedrijven van Imtech ICT en Bostec al nauw samen.

Deel: ' Internatio-Müller (Imtech) neemt Bostec over '
Lees ook