7 december1999

Proximus : West-Europa is mijn land

Om de toegang tot roaming en internationaal telefoonverkeer te vereenvoudigen biedt Belgacom Mobile/Proximus, het eerste GSM-netwerk met dualband 900-1800 MHz dat in België werkzaam is, sinds 17 november ll. aan al haar nieuwe abonnees en aan al haar Pay&Go-klanten die een abonnement nemen, onmiddellijk, automatisch, gratis en onvoorwaardelijk toegang tot internationaal mobiel telefoonverkeer tussen ons land en 15 landen in West-Europa. Tot nu toe moesten klanten die hun mobiele telefoon buiten België wensten te gebruiken, intekenen op de optie ProxiWorld.

Voortaan kan elke nieuwe Proximus-klant automatisch gebruik maken van de mogelijkheden die zijn mobiele telefoon hem biedt, niet alleen in België maar ook voor alle oproepen tussen België en Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië (inclusief het eiland Man), het Groothertogdom Luxemburg, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden en Zwitserland. Hij moet zich daarvoor niet tot de klantendienst van Proximus wenden en moet evenmin een toeslag betalen. Let wel : niet alle netwerken in de bovengenoemde landen bieden deze voordelen.

Deze vereenvoudiging is tegelijk een uitbreiding van het basisaanbod van Proximus. Immers, 85% van alle roaming-verkeer van Proximus-klanten vindt plaats tussen België en de andere West-Europese landen. Tot nu toe moest de Proximus-abonnee voor alle internationaal telefoonverkeer verplicht de gratis optie ProxiWorld aangaan. Deze optie verdwijnt overigens niet, maar is voortaan alleen bestemd voor klanten die willen telefoneren tussen België en andere niet-Europese bestemmingen en/of tussen twee vreemde landen (bijvoorbeeld tussen Frankrijk en Nederland).

Voor ProxiWorld blijven dezelfde voorwaarden als voorheen van toepassing, nl.: de klant moet al twee Proximus-facturen hebben betaald; of hij moet ten minste één Proximus-factuur per domiciliëring hebben betaald; of hij moet voor betaling van zijn Proximus-facturen per kredietkaart hebben gekozen; of hij moet een voorschot van 7.500 BEF hebben betaald op komende facturen. Om toegang te krijgen tot ProxiWorld, volstaat het te bellen naar het gratis nummer 0800/55 0 55. Heeft de klant in het buitenland al gesprekken gevoerd of een buitenlands nummer opgebeld, dan maakt hij al gebruik van de ProxiWorld-dienst en moet hij niet meer naar het bovenstaande gratis nummer bellen. Weet de klant niet meer van welke vorm van roaming hij geniet, dan kan hij ook naar het nummer 0800/55 0 55 bellen, waar hij verneemt welk statuut hij heeft.

Alle nieuwe Proximus-abonnees genieten vanaf vandaag van deze voor België unieke dienst. Dit betekent echter niet dat we onze bestaande klanten vergeten. In de loop van het 1ste trimester van het jaar 2000 nemen we met elk van hen persoonlijk contact op, zodat ook zij kunnen kiezen en eventueel gebruik kunnen maken van deze vereenvoudiging van het Proximus-aanbod en van de voordelige internationale tarieven die de eerste Belgische operator biedt.

We herinneren er nog even aan dat alle Pro- en Plus-klanten die met hun GSM vaak naar het buitenland bellen sinds een paar maanden nog voordeliger tarieven genieten indien ze intekenen op de optie ProxiWorld+. Voor 50 BEF (BTW inbegrepen) per maand biedt deze optie nog gunstiger internationale tarieven aan, vooral voor wie belt naar West-Europa, de Verenigde Staten en Canada (14 BEF/minuut tijdens de piekuren en 10 BEF/minuut tijdens de daluren voor alle Europese bestemmingen, de Verenigde Staten en Canada, BTW inbegrepen).

Alle Pay&Go-klanten die beslissen hun voorafbetaalde kaart in een klassiek abonnement om te zetten, genieten onmiddellijk dezelfde voorwaarden. Vergeet niet dat Pay&Go in België momenteel de enige voorafbetaalde kaart is waarmee de klant mobiele oproepen in het buitenland kan ontvangen, met name in de buurlanden van België alsmede, vanaf 15 december e.k., in Italië, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland.

Oproepen naar andere Belgische mobiele netwerken 42% goedkoper tijdens de piekuren voor ProxiPro- en ProxiPlus-klanten. Sinds 1 december 1999 genieten ProxiPro- en ProxiPlus-klanten een prijsvermindering van 42% (van 26 BEF naar 15 BEF per minuut) voor elke oproep tijdens de piekuren naar een ander mobiel netwerk in België. Geen wijzigingen daarentegen voor ProxiFun-klanten; ook de daluur-tarieven blijven dezelfde.

Proximus-tarieven (prijs per minuut inclusief BTW)

ProxiFun

ProxiPro

ProxiPlus

Piekuren

Daluren

Piekuren

Daluren

Piekuren

Daluren

Oproep naar vast net

26 BEF

5,5 BEF

15 BEF

6 BEF

10,5 BEF

6 BEF

Oproep naar een ander mobiel net

26 BEF

10 BEF

15 BEF

10 BEF

15 BEF

10 BEF

Oproep van Proximus naar Proximus

6 BEF

4 BEF

6 BEF

4 BEF

6 BEF

4 BEF

Piekuren : maandag tot vrijdag van 08.00 tot 19.00 uur Daluren : maandag tot vrijdag van 19.00 tot 08.00 uur + weekends en feestdagen

Tot slot stelde Proximus op 1 december ll. de toegang open tot de speciale 077-nummers, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Net als bij andere speciale nummers geldt voor dit soort oproepen een bijzondere prijs van 35 BEF/minuut (tarifering per seconde vanaf de 61ste seconde). Elke klant die dat wenst kan vragen dat de toegang tot dit soort nummers wordt geblokkeerd door contact op te nemen met de klantendienst van Proximus op het nummer 0800/15

Deel: ' Internationaal bellen bij Proximus Pay&Go mobiele telefoon '
Lees ook