senter

24 aug 1999.

internationaal congres over nieuwe katalysemethoden voor fijnchemicaliën

ter gelegenheid van haar 10 jarig bestaan organiseert het innovatiegericht onderzoeksprogramma (iop) katalyse op donderdag 18 en vrijdag 19 november 1999 het internationaal congres `innovative catalysis for fine chemicals´. internationale topsprekers presenteren de state of the art rond schone katalysetechnologie voor de productie van fijnchemicaliën. het congres vindt plaats in het mecc te maastricht.

onderzoek & toepassing

het iop katalyse heeft zich in de afgelopen tien jaar gericht op de ontwikkeling van nieuwe katalytische processen. op basis van gestelde doelstellingen van de fijnchemische industrie werden onderzoeken uitgevoerd door onderzoekers verbonden aan universiteiten. tijdens het internationaal congres `innovative catalysis for fine chemicals´ wordt dan ook bijna vanzelfsprekend de link gelegd tussen het onderzoek aan universiteiten en de toepassing hiervan in de industrie.

internationale sprekers

internationale topwetenschappers als prof.dr. bernard witholt (eth zürich, zwitserland), prof.dr.ir. john geus (u utrecht), prof.dr. roger sheldon (tu delft) en prof.dr. avelino corma (valencia, spanje) presenteren de state of the art van schone katalysetechnologie. industriële sprekers van shell, dsm, lonza en novartis belichten de recente wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de homogene-, heterogene en biokatalyse in relatie tot de mogelijke toepassing in de industrie. daarnaast presenteren onderzoekers en projectleiders van het iop katalyse de `highlights´ uit het iop katalyse programma.

programma

het volledige programma en een inschrijfformulier vindt u op internet via www.iop.nl/catalysis. voor meer informatie en een brochure kunt u contact opnemen met merlijn van rijswijk, programmacoördinator iop katalyse, telefoon (070) 361 02 09, e-mail: m.n.vanrijswijk@senter.nl.

Deel: ' Internationaal congres over nieuwe katalysemethoden '
Lees ook