Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Internationaal jeugdtoernooi via internet

In januari is vanuit de Prinses Margrietschool uit Apeldoorn het idee gelanceerd om een internationale internet schaakcompetitie op te zetten. Doordat de school door het veelvuldig spelen van wedstrijden tegen andere scholen via internet goede contacten heeft gelegd met Engelse en Israëlische scholen, was het niet moeilijk een deelnemersveld samen te stellen. Naast de Knaphill School en de Lincoln Minster School uit Engeland, Elkana School en Yhalom School uit Israël, Lycée de Garçons Esch uit Luxemburg , zijn er drie Apeldoornse teams op het toernooi vertegenwoordigd.

De Prinses Margrietschool speelt woensdag 26 maart de openingswedstrijd tegen Knaphill School, vrijdag 28 maart zal De Schakel het opnemen tegen topper Lycée de Garçons Esch. Dit team neemt deel met Christian Jeitz en Fiona Steil-Antoni, twee spelers die al voor Luxemburg op jeugd-WK's en EK's hebben deelgenomen. De Korf heeft maandag 31 maart als tegenstander Lincoln Minster School. De wedstrijd tussen de twee Israëlische teams is in verband met de oorlog in Irak tot nader order uitgesteld. De Israëlische nederzetting Elkana ligt namelijk in een risicogebied.

Omdat Lincoln Minster School, Elkana School en Lycée de Garçons Esch middelbare scholen zijn, zullen de basisscholen versterkt met enkele oud-leerlingen tegen deze scholen aantreden. Elk schaakteam zal bestaan uit 5 leerlingen.

Op de Engelstalige website van dit jeugdtoernooi zijn hyperlinks te vinden naar de websites van de deelnemende scholen. Ook de gespeelde wedstrijden zijn hier terug te vinden.
De coördinatie van het toernooi ligt bij Ruud Meuleman, schoolschaakleider van de Prinses Margrietschool terwijl de Internet Chess Club naast de financiering van dit toernooi, ook de technische ondersteuning op zich heeft genomen.

---

Gezocht: Trainingscoördinator servicepunt Randstad

De KNSB zoekt op korte termijn een trainingscoördinator voor de regio Randstad (SGA, NHSB en SGS). De trainingscoördinator is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten op het gebied van talentontwikkeling. Zijn hoofdtaak is het organiseren van trainingen voor de talentvolle jeugdschakers in de regio. Daarnaast organiseert hij activiteiten op het gebied van talentherkenning. Deze activiteiten zijn gericht op instroom van nieuwe talenten in de trainingen. Hierbij kan gedacht worden aan een talentendag of aan scouting van talenten.

De trainingscoördinator is een goede organisator met kennis van en affiniteit met jeugdschaak. Binnen het servicepunt onderhoudt hij contacten met de verenigingsconsulent en de kadermentor, op het bondsbureau met de servicelijncoördinator Talentontwikkeling. Verder onderhoudt hij contact met regionale (jeugd)bestuurders. Voor het functieprofiel van de trainingscoördinator: klik hier.

In eerste instantie ligt er voor de 'trainingscoördinator Randstad' de taak om de bestaande trainingsprogramma's te inventariseren en (in overleg met de regionale bonden) te kijken waar mogelijkheden liggen voor een gezamenlijk talentontwikkelingsbeleid in de regio Randstad. Voor de 'trainingscoördinator Randstad' is 150 uur per jaar beschikbaar. De verdeling van de werktijden over de week zal onregelmatig zijn. Veel activiteiten vinden in de avonduren plaats.

Heeft u interesse in bovenstaande functie, dan kunt u uw sollicitatie tot uiterlijk 11 april richten aan:
Bondsbureau KNSB, Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem of e-mail: bondsbureau@schaakbond.nl t.a.v. de heer W. Hendriks (tel. 0316-295502) o.v.v. Functie trainingscoördinator Randstad.
---

beginnende als gevorderde schakers. 'Dagschaak' is verkrijgbaar in de gespecialiseerde boekhandel of te bestellen door overmaking van 10 euro op giro 3424094 t.n.v. Uitgeverij Schaaknieuws, te Eindhoven, o.v.v. Dagschaak.

Deel: ' Internationaal jeugdtoernooi schaken via internet '
Lees ook