Gemeente Apeldoorn


Persberichten naar overzicht


Internationaal klimaatcongres in Apeldoorn
Van 18 t/m 20 mei a.s. vindt in Apeldoorn het Internationaal Klimaatcongres 1999, het jaarcongres van de Klima-Bündnis, plaats. Hoofdthema van het congres zal de Ecotax zijn.

Doel congres
Jaarlijks belegt het bestuur van het Internationaal Klimaatverbond een congres in één van de tien aangesloten West-Europese landen. Het evenement is voor de vereniging de belangrijkste gelegenheid om de (inter)nationale contacten aan te halen, ervaringen uit te wisselen en strategieën te ontwikkelen.
Het congres staat dit jaar open voor alle Nederlandse gemeenten en provincies.

Programma
Het congres begint dinsdagavond 18 mei in Hotel De Keizerskroon. Wouter van Dieren, lid van de Club van Rome, zal dan een prikkelende inleiding houden over het hoofdthema van het congres.

Woensdag 19 mei wordt het congres officieel geopend in Congrescentrum Orpheus. Er zullen enkele workshops zijn over het internationale bosbeleid, over de Ecotax, over het gebruik van biogas, over een monitoring-systeem voor Europese gemeenten en over de rol van kunst en duurzame energie in het verbinden van culturen. De bedoeling is om in de diverse workshops ontwerpresoluties op te stellen.
Verder zijn er diverse tentoonstellingen.
Die dag staat ook de ledenvergadering van de Vereniging Klimaatverbond Nederland op het programma.
's Avonds is er een culturele avond op Paleis Het Loo.

De tweede congresdag, donderdag 20 mei, begint met een plenaire vergadering over de Ecotax in Europees perspectief. Sprekers zijn o.a.Ilona Graenitz, lid van het Europees parlement en GLOBE en Stefan Brendstrup van het Centre for Social Science Research on the Environment van de Universiteit van Aarhus (Denemarken). Het congres wordt 's middags afgesloten met de ledenvergadering van het Internationaal Klimaatverbond.

Biogas als energiebron
Eén van de te behandelen onderwerpen tijdens het congres is het gebruik van biogas als energiebron. Op de eerste congresdag kunnen deelnemers een bedrijfsbezoek afleggen bij de Veluwse Afval Recyling (VAR) te Wilp. Daar zal het gebruik van biogas als energiebron belicht worden. Het biogas, dat ontstaat uit vergassing van biomassa (hout, groenafval etc.), wordt in een installatie voor warmte-krachtkoppeling omgezet in electriciteit en warmte. Het grote voordeel van vergassing van biomassa is het gunstige effect op de CO2-balans. In de toekomst zal de VAR de energievoorziening van de bedrijven op het te ontwikkelen bedrijventerrein "de Ecofactorij" verzorgen. De Gemeente Apeldoorn levert daarmee een bijdrage aan de Kyoto-afspraken over de vermindering van de CO2-uitstoot.
Meer informatie over dit persbericht is verkrijgbaar bij ing. R. Scholten, woordvoerder van de Gemeente Apeldoorn, en bij dhr. H. Geelen van de Gemeente Apeldoorn.
Dhr. Scholten is bereikbaar op nummer (055) 580 13 63 of (06) 51 52 64 57; dhr. Geelen heeft telefoonnummer (055) 580 15 30. Journalisten die onderdelen van het congres willen bijwonen kunnen hiervoor contact opnemen met dhr. H. Geelen.

R.R. Scholten
22
12 mei 1999


© 1999, Gemeente Apeldoorn

Deel: ' Internationaal klimaatcongres in Apeldoorn '
Lees ook