Provincie Friesland

Internationaal project "Water in de stad" Leeuwarden goedgekeurd

Het project Water City International is zojuist in Kopenhagen goedgekeurd. De Stuurgroep van de zeven landen betrokken bij het Interreg IIIB programma regio Noordzee heeft daarmee het groene licht gegeven. Het project is een vervolg op het gelijknamige project van 1999 - 2001 in Leeuwarden. Binnen dit waterplan voor Leeu-warden loopt ook het project "De Blauwe Diamant". Het aantal betrokken steden in het nieuwe project is verdubbeld. Naast Leeuwarden, Göteborg in Zweden, Emden in Duitsland en Norwich in Engeland zijn Malmö in Zweden, Odense in Denemarken, Stockton-on-Tees in Engeland en Sneek aangesloten. Noorwegen en België, de Noordzeelanden die nog niet deelnemen in het project, hebben verzocht ook met een stad deel te mogen nemen. De provincie zal het project, met een looptijd van 4 jaar, coördineren. Het totale budget van het project bedraagt ruim 10 miljoen Euro, waarvan 50% gefinancierd wordt door het Interregfonds.

Concrete acties
De vier internationale steden uit de eerste projectperiode nemen de komende 4 jaar concrete maatregelen om de aantrekkelijkheid van het stedelijk water te verbeteren. De nieuwe steden gaan in dit project waterplannen opstellen. Het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO) zal onder de paraplu van Water City International een voorbeeldproject in Leeuwarden uitvoeren. Daarbij worden de economische, sociale en ecologische aspecten van het stedelijk water geïnventariseerd. NOUN Water inventariseert aspecten van de waterketen in de deelnemende steden.

De acties binnen het Water City International project zijn voornamelijk gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit en de recreatieve mogelijkheden van het stedelijk water. In Leeuwarden zal het accent liggen op de binnenstadsgrachten. Het doel is schoon en helder water te creëren. Dit vormt de basis voor een aantrekkelijke binnenstad, waar het voor bewoners en toeristen plezierig vertoeven is. Het Wetterskip Fryslân coördineert dit onderdeel.

Financiering
Het totale budget van het project bedraagt ruim 10 miljoen Euro, waarvan 50% gefinancierd wordt door het Interreg-fonds. In Leeuwarden wordt voor ruim 2,2 miljoen Euro geïnvesteerd, waarvan 1,8 miljoen Euro wordt opgebracht door Interreg, de Ministeries VROM en LNV en de provincie. Het resterende deel wordt bijgelegd door de gemeente Leeuwarden en de betrokken waterschappen.

Samenwerking
De samenwerking tussen provincie, gemeente Leeuwarden en betrokken waterschappen heeft via het Water City International project geleid tot verbetering van het grachtenwater in Leeuwarden. Het honoreren van het project biedt tevens aanknopingspunten voor bedrijven en kennisinstellingen om de internationale rol van Fryslân op het terrein van duurzaam waterbeheer verder te versterken.

8 mei 2002

terug naar nieuws

Laatste wijziging: 8-5-02 , Sigrid Keimpema.

Deel: ' Internationaal project 'Water in de stad' Leeuwarden goedgekeurd '
Lees ook