Regering.nl

11 mrt 2003
'INTERNATIONAAL STRAFHOF VOOR GERECHTIGHEID'

Met het Internationaal Strafhof laat de internationale gemeenschap zien dat zij, ondanks de vele bloedige conflicten in de wereld, nog steeds streeft naar gerechtigheid, vindt minister-president Balkenende.

Balkenende zei dit in zijn toespraak tijdens de inaugurele zitting van het Internationale Strafhof in de Ridderzaal in Den Haag.

Het Internationaal Strafhof is het eerste permanente internationale strafhof, waar mensen kunnen worden berecht voor genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Vandaag werden de eerste achttien rechters beëdigd.

De landen die meedoen aan het strafhof, hebben datgene bereikt waarvan Hugo de Groot 400 jaar geleden alleen maar kon dromen: een internationaal strafhof als onderdeel van een internationale rechtsorde, zei de minister-president. Het ideaal van deze Nederlandse rechtsgeleerde was een internationaal rechtssysteem met duidelijke afspraken en procedures waaraan landen zich moeten houden. Hij geloofde dat zo'n systeem nodig was voor internationale gerechtigheid en stabiliteit.

Balkenende sprak van een historische dag. 'Vandaag laat de internationale gemeenschap zien dat zij nog steeds streeft naar gerechtigheid, ondanks de vele bloedige conflicten en schendingen van verdragen die we sinds de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Achterdocht en pessimisme domineren vaak de internationale politiek. Maar vandaag tonen we de wereld dat er ook redenen zijn voor vreugde, optimisme en hoop.'

Bron:
Toespraak minister-president Balkenende (pdf)

Dossiers
Internationaal Strafhof

Zoekwoorden:

Deel: ' 'Internationaal strafhof voor gerechtigheid' '
Lees ook