Nederlands Normalisatie-instituut

Internationaal symposium over autobrandstofspecificaties

Het NNI organiseert op 25 en 26 november van dit jaar het CEN/TC 19 symposium 'Next millennium automotive fuels in Europe'. Aanleiding is de herziening van de Europese normen met specificaties voor benzine en diesel. Deze normen zijn gekoppeld aan nieuwe Europese regelgeving waarin strenge milieu-eisen worden gesteld ten aanzien van emissies voor het wegverkeer .

Doel van het symposium is de uitwisseling van politieke en technisch-inhoudelijke informatie over de nieuwe eisen en testmethoden voor autobrandstoffen. De deelnemers krijgen onder meer informatie over ontwikkelingen op gebied van controle van de kwaliteit van benzine en diesel en specificaties voor 'biodiesel'. Tevens zal het toekomstige beleid van de Europese Commissie worden toegelicht in verband met de verwachte 'Fuels Directive 2005'. Het symposium is bedoeld voor mensen werkzaam bij de Europese Commissie, nationale overheden, olie-industrie, auto-industrie, onafhankelijke laboratoria, etc. Via de aangehechte antwoordkaart kunt u een programma aanvragen dat u t.z.t. zal worden toegestuurd. Of neem voor meer informatie contact op met de secretaris van CEN/TC 19 bij het NNI: ir. Margriet Dijkhuis, telefoon (015)2 690 163 of e-mail: margriet.dijkhuis@nni.nl.

Bas van Gemert
Standardization Consultant
Chemical and materials
tel +31 152 690 330
fax +31 152 690 207

Zoekwoorden:

Deel: ' Internationaal symposium over autobrandstofspecificaties '
Lees ook