KORT INVESTOR RELATIONS

International Assets en Funda Rend bundelen krachten

Bericht voor de pers

International Assets en Funda Rend bundelen krachten

De onafhankelijke vermogensbeheerder International Assets te Baarn heeft heden een 100% belang genomen in effectenkantoor Funda Rend, met kantoren in Assen en Rijswijk, met het doel om de activiteiten van Funda Rend volledig te integreren. De krachtenbundeling is ingegeven door de wens van beide bedrijven om stapsgewijs de schaalgrootte uit te breiden en het persoonlijk contact met relaties verder te intensiveren. De directie van International Assets wordt momenteel gevoerd door algemeen directeur en oprichter Theo Hagethorn en Mark Sombekke, directeur operationele zaken, die sinds 1992 aan de vennootschap verbonden is. Nadat de integratie is voltooid zullen Claudia Stellingwerf en Geert Schaaij, beide oprichters van Funda Rend, toetreden tot de directie van International Assets.

Sterke positionering
International Assets en Funda Rend waren al goede bekenden van elkaar en raakten enkele maanden geleden in gesprek. Theo Hagethorn, oprichter en directeur van International Assets, licht de achtergrond van deze krachtenbundeling toe: .Je ziet in deze moeilijke markt dat een aantal partijen het goed blijft doen. Funda Rend en International Assets horen bij die groep. Beide bedrijven hebben een sterke behoefte om het fundament onder hun dienstverlening verder te verstevigen. In de steeds complexere .beleggingswereld. vraagt dat om toenemende investeringen in marketing, kennis, mensen en systemen. Daarom is het nodig om op grotere schaal te opereren, waarbij ik wil aantekenen dat wij niet de ambitie hebben om uit te groeien tot een bedrijf waar heel veel mensen werken. De persoonlijke begeleiding van onze relaties blijft absoluut de basis van ons succes. Waar het om gaat is dat, wanneer de markt straks weer aantrekt, wij nog beter gepositioneerd zijn..

Vlotte integratie
De activiteiten op het gebied van advies, administratie en beheer worden gecentraliseerd in Baarn. De bezoekadressen in Assen en Rijswijk worden aangehouden. Hagethorn verwacht dat de integratie snel zal zijn afgerond: 'Wij hebben de afgelopen maanden kunnen zien dat beide bedrijven voor wat betreft de cultuur en aanpak erg veel gemeen hebben. Integreren is vooral mensenwerk, dus ik verwacht geen problemen. Zo is een opvallend detail dat zelfs de historie van beide bedrijven vergelijkbaar is: Funda Rend is opgericht in 1986, wij in 1987. Een vlotte integratie betekent dat onze relaties al op korte termijn kunnen profiteren van de verdere professionalisering van onze dienstverlening..

Informatie voor de redactie:
Beide bedrijven zijn in het bezit van een STE-vergunning voor vermogensbeheer en effectenbemiddeling.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Th.M.J. (Theo) Hagethorn, directeur International Assets, Stationsplein 62, 3743 KM Baarn. Telefoon 035-5411078, Fax 035-5421871 of e-mail info@iaac.nl


03 okt 01 10:30

Deel: ' International Assets en Funda Rend bundelen krachten '
Lees ook