Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatiezaken, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 22 september 1999

Dienst Communicatie

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Management-goeroe Fons Tromperaard geeft aftrap INTERNATIONAL MANAGEMENT: NIEUWE VARIANT NIJMEGEN BUSINESS SCHOOL

Vrijdag 1 oktober geeft de Nijmegen Business School op feestelijke wijze de aftrap van de nieuwe variant International Management van de opleiding Bedrijfswetenschappen en de Avondopleiding Bedrijfskunde. Bij die gelegenheid geeft management-goeroe dr. Fons Trompenaars 's middags om 14.30 uur een lezing over Cross cultural management. Plaats: Collegezalencomplex zaal 4, Mercatorpad 1. Iedereen die belangstelling heeft voor de thematiek is van harte welkom.

Onderwijsdirecteur van de Nijmegen Business School, prof. dr. Hans Doorewaard, zegt zeer verheugd te zijn dat de opleiding er in geslaagd is dr. Fons Trompenaars aan te trekken als architect van de afstudeervariant International Management. Trompenaars heeft veel gepubliceerd op het gebied van 'comparative management'. Van zijn eerste boek Riding the waves of Culture, Understanding Cultural Diversity in Business (Nicolas Brealey, 1993) werden 120.000 exemplaren verkocht. Het boek werd in negen talen vertaald en in 1994 door de Nederlandse Organisatie van Organisatieadviseurs (OOA) verkozen tot boek van het jaar. Bekend is verder The seven cultures of capitalism; value systems for creating wealth in the US, Britain, Japan, France, Sweden and the Netherlands (1993), dat hij schreef met prof. Charles Hampden Turner van de Universiteit van Cambridge. Onder de naam THT (Trompenaars Hampden Turner) hebben zij tevens een adviesbureau (45 medewerkers), dat wereldwijd bedrijven (o.a. General Motors, Nike, British Telecom, Motorola, Daimler Benz, Mars, Heineken en Apple Computers, red.) adviseert op het terrein van International Management. Medewerkers van THT werken ook mee aan de ontwikkeling van de afstudeervariant. þDe komst van Fons Trompenaars is een kwaliteitsimpuls voor deze opleidingþ, meent Hans Doorewaard.

International Management

De visitatiecommissie die de opleiding van de Nijmegen Business School in 1994 kwalificeerde als 'jong en veelbelovend' deed de aanbeveling om gerichte aandacht te gaan besteden aan 'internationalisering'. Dat idee is opgepakt. Hans Doorewaard: "Al jaren kennen we een uitwisselingsprogramma voor studenten. Daar hebben we het project 'internationaal afstuderen' aan toegevoegd. We werken aan het uitbreiden van ons netwerk van buitenlandse universiteiten en buitenlandse ondernemingen. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk dat een student van ons bij een bedrijf in Duitsland gaat werken en vervolgens afstudeert aan de universiteit van Paderborn. Uiteraard ontvangen we op soortgelijke manier ook buitenlandse studenten bij ons. De belangrijkste stap in onze internationale oriëntering is het opzetten van een nieuwe afstudeervariant binnen Bedrijfskunde: International Management."

De afstudeervariant International Management - ook toegankelijk voor HBO-instromers en buitenlandse studenten - lijkt een echte parel te gaan worden binnen het aanbod van de Nijmegen Business School. Hans Doorewaard: "International Management wordt de komende jaren ongetwijfeld heel belangrijk. Je kunt zelfs zeggen dat het in deze tijd geen zin heeft jonge mensen tot manager op te leiden wanneer je ze niet uitdrukkelijk over de grenzen leert kijken. We leggen een accent op deze internationale context. We leren studenten hoe grotere bedrijven in het buitenland geconfronteerd worden met andere regelgeving en cultuurverschillen en hoe je daarop kunt inspelen."

PilotPilot

De opleiding start in januari 2000 met een pilotgroep van dertig studenten. Er moest worden gesolliciteerd naar een plaats. Uit de ruim zestig geïnteresseerden is inmiddels een selectie gemaakt. Het programma van de pilot ziet er zo uit dat studenten, voorafgaand aan het afstudeerproject dat bij voorkeur in het buitenland wordt afgewerkt, twee semesters International Management volgen. Inhoudelijk is het programma gericht op de gevolgen voor het management van de mondialisering van de wereldeconomie en is er veel aandacht voor de vaardigheden die hieruit voortvloeien voor bedrijfskundigen. De voertaal van het programma is Engels.

In het eerste semester bestuderen studenten het krachtenveld van bedrijven die zich bij uitstek op het internationale toneel begeven. Ze maken kennis met de internationale onderneming. De wereldwijde economische processen, de effecten voor het strategisch handelen en de interculturele verschillen daarin. Vakken die aan de orde komen zijn: Globalizing the organization, International economics, Strategic management en Comparative management. Daarnaast maakt een management game onderdeel uit van het programma.

In het tweede semester is er vooral aandacht voor de manier waarop internationaal opererende ondernemingen reageren op het geheel van globale condities en processen. Vakken zijn: International Finance, International HRM, International Marketing and distribution, Technology and innovation en Research methodology.

Avondopleiding BedrijfskundeAvondopleiding Bedrijfskunde

Sinds 1991 wordt in samenwerking met de Nijmegen Business School ook de Avondopleiding Bedrijfskunde verzorgd. Dit is een tweeënhalfjarig doctoraalprogramma voor personen in hun 'mid-career'. Voor toelating tot dit programma moeten cursisten een relevante HBO-opleiding hebben gevolgd en minimaal vijf jaar relevante werkervaring hebben. Met ingang van januari 2000 kunnen cursisten van deze opleiding ook afstuderen op het terrein van International Management. Het programma wordt ontwikkeld parallel aan het programma van de dagopleiding. Verschil is dat in de avondopleiding ook ingespeeld wordt op het feit dat veel van de cursisten in hun dagelijkse praktijk al met vraagstukken van grensoverschrijdend management bezig zijn.

Deel: ' International Management variant Nijmegen Business School '
Lees ook