Trimbos Instituut

Nieuwsflits

International School of Psychosocial Techniques in Moskou

Deze zomer start het Trimbos-instituut een project voor deskundigheidsbevordering in de Russische Federatie, in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) en twee Russische organisaties. Het project heeft tot doel de kwaliteit te verbeteren van de hulp aan jongeren en jong-volwassenen, door hulpverleningsmethoden en theoretische kennis (ook de in Rusland aanwezige) over te dragen en te integreren in praktijk van werken van organisaties in verschillende delen van de Russische Federatie.

Het project is een vervolg op een eerder gehouden expert meeting tussen wetenschappers en hulpverleners uit Rusland en Nederland. De Russische deelnemers vroegen bij die gelegenheid om meer structurele ondersteuning, met name bij de hulpverlening aan twee verschillende categorieën: jongeren met probleemgedrag en jonge soldaten met traumatische oorlogservaringen. Het bleek vooral de vertaling van wetenschappelijke inzichten in praktische methoden, waar de Russen behoefte aan hebben.

Het project zal twee jaar duren. In de eerste fase krijgen ongeveer 90 psychologen, sociaal werkers en andere professionals kennis en vaardigheden aangereikt van Nederlandse en Russische deskundigen in een tweetal trainingen. De eerste trainingsweek (voor drie verschillende groepen) start in het najaar van 1999. Een van de eindproducten van deze training is een concrete opdracht waaraan iedere cursist gedurende een half jaar in de praktijk zal werken. Deze opdracht behelst een toepassing van het geleerde in de eigen werksituatie. Na een half jaar volgt de tweede trainingsweek. In de tweede fase ligt het accent op implementatie. Op basis van een evaluatie van de eerste periode krijgen de cursisten uit deze fase een `train de trainers training'. Het doel daarvan is, dat zij het geleerde op hun beurt kunnen overdragen aan andere professionelen in hun regio. Ook hieruit volgen werkopdrachten, waarover de deelnemers tenslotte rapporteren in een conferentie aan het eind van het project.

Bij de overdracht van kennis en vaardigheden zijn naast medewerkers van het Trimbos-instituut ook andere deskundigen betrokken. Voor de categorie `jong-volwassenen met oorlogstrauma's' zijn dit medewerkers van respectievelijk het Centrum 45 te Oegstgeest en de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers te Doorn. Voor de doelgroep `risicojongeren' kan het instituut profiteren van de ervaring van het Paedologisch Instituut in Duivendrecht; ervaring die ook is toegepast in het project "Children at Risk" in Lubertsy, bij Moskou. Dit heterogene gezelschap van deskundigen vertrekt in het vroege najaar naar Moskou voor de eerste trainingsweek. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Annemiek Elling (030) 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Copyright © Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' International School of Psychosocial Techniques in Moskou '
Lees ook