Erasmus Universiteit Rotterdam

24 september 1999

Internationale bedrijfshistorici te gast in Rotterdam

Het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis heeft ter gelegenheid van haar vijftienjarige bestaan de organisatie op zich genomen van het 3e congres van de European Business History Association.

Op 24 en 25 september 1999 komen zo'n 150 bedrijfshistorici uit binnen- en buitenland bijeen in de Beurs/ World Trade Centre te Rotterdam. Het hoofdthema van dit congres is `Business and Society'.

Dit jaar vindt voor de derde keer een congres plaats van de European Business History Association (EHBA); een internationaal samenwerkingsverband van meer dan 300 bedrijfshistorici uit Europa, de Verenigde Staten, Japan, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. De wieg van EHBA stond in Rotterdam. Het initiatief voor deze associatie werd geboren tijdens het jubileumcongres van het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis vijf jaar geleden, in 1994. Nadien kwamen de bedrijfshistorici bijeen in Zweden en Italië.

Dr. J.C. Visser, directeur van het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis, en prof.dr. G.G. Jones, hoogleraar International Business History aan de universiteit van Reading en sinds 1 september 1999 bijzonder hoogleraar Bedrijfsgeschiedenis aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn op vrijdag 24 september de eerste sprekers van het congres.

Tijdens de twee congresdagen komen in de meer dan twintig sessies zo'n zeventig wetenschappers aan het woord. Vrijdagmiddag wacht hen een ontvangst in de Burgerzaal van het Stadhuis. De nationale en internationale bedrijfshistorici zijn dan te gast bij de wethouder van Economische Zaken, tevens loco-burgemeester van de gemeente Rotterdam, H.J. Simons.

Traditiegetrouw vindt na afloop van het EHBA-congres een excursie plaats. De deelnemers gaan zondag 26 september per boot naar Vlaardingen, alwaar een bedrijfsbezoek aan een van de tankterminals van de Koninklijk Van Ommeren NV op het programma staat. Deze onderneming laat thans het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis onderzoek verrichten naar haar 160-jarige geschiedenis.

Het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis, verbonden aan de faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, is in 1984 opgericht door wijlen prof.dr. H.H. Vleesenbeek. Het onderzoeksinstituut streeft naar een verbreding en verdieping van de geschiedschrijving van het Nederlandse bedrijfsleven. Daartoe verricht het Centrum zowel onderzoek geïnitieerd vanuit de universiteit, als contractresearch, onderzoek in opdracht van en gefinancierd door derden.

Deel: ' Internationale bedrijfshistorici te gast in Rotterdam '
Lees ook