ARCHEON

Help, de Noormannen komen!

Help, de Noormannen Komen!
28 en 29 augustus 1999

De landelijke vereniging voor levende geschiedenis der Vroege Middeleeuwen Dorestad Sibbe organiseert in samenwerking met Archeon in Alpen a/d Rijn voor de derde keer een internationale bijeenkomst voor Noormannen uit heel Europa.
Tijdens de bijeenkomst worden demonstraties van ambachten, kleding, en vechttechnieken uitde Vroege Middeleeuwen gegeven en wordt een markt gehouden.

Ongeveer tachtig Noormannen uit de Vroege Middeleeuwen veroveren tijdens het laatste weekeindevan augustus voor de derde keer het Archeon in Alphen a/d Rijn.Dit evenement is uitgegroeid tot een internationale bijeenkomst van Noormannen uit o.a. Nederland, Groot Brittanië, Duitsland, Denemarken en Normandië.

Terwijl boven een open vuur de vrouwen het dagelijkse maal bereiden in grote ijzeren ketels en hun kinderen spelen, zitten ambachtslieden, zoals smeden, kaartweefsters, houtsnijders, leer-en been- bewerkers, in hun werkplaatsen en demonstreren zij hun technieken.

Handelaren voeren koopwaar uit verre streken aan, zoals barnsteen, drinkhorens, kleding, linnen,
zijde en wol, zilveren en benen voorwerpen, sieraden en niet onbelangrijk zwaarden, bijlen en messen, hetgeen ook aan het publiek te koop wordt aangeboden.

De krijgers geven met hun wapens spectaculaire demonstraties van oude vechttechnieken, waarbij de splinters van de schilden vliegen.Tevens zal dit jaar ook een modeshow worden gehouden waarbij de verschillen in kleding tussen de rangen, standen en volkeren kunnen worden getoond.

De Noormannen, Saksen, Friezen, Franken, Chamaven, e.a. lopen rond in authentieke kleding en geven zo een kijkje in het allerdaagse leven van ongeveer 1000 jaar gelden in de Lage Landen.

De markt wordt georganiseerd door de landelijke vereniging Dorestad Sibbe in opdracht van het Archeon.Op het terrein van het Archeon zijn nederzettingen uit verschillende perioden van de Lage Landen, (ca van 6000 voor Chr. tot 1350 na Chr.), waar mensen in gereconstrueerde historische kleding het allerdaagse leven van alle bevolkingsgroepen uit die periode naspelen.
Hier kunt u ook proeven van de oude kookkunst der Romeinen in de Romeinse Herberg of genieten van de heerlijkheden die het middeleeuwse kloosterleven te bieden had.

Info: Archeon, telefoon:0172-447744.

27 aug 99 11:13

Deel: ' Internationale bijeenkomst Noormannen in Archeon '
Lees ook