Internationale borging cruciaal bij overheidscontrole telecomovernames


BTG benadrukt belang internationaal draagvlak bij overheidscontrole telecomovernames

Driebergen, 20170216 -- Vandaag publiceerde het ministerie van Economische Zaken een wetsvoorstel om de overheid de macht te geven om internationale overnames in de telecomsector te verbieden of terug te draaien. Jan van Alphen, voorzitter van de Branchevereniging ICT- en Telecommunicatie Grootgebruikers, spreekt van ‘een sympathiek initiatief’. “Het is echter cruciaal dat de afspraken internationaal geborgd worden.”

Wetsvoorstel

In het wetsvoorstel benadrukt Minister Kamp het belang van telecomvoorzieningen zoals telefonie, datacenters en internet voor de nationale veiligheid en openbare orde. Zonder deze infrastructuur raakt de maatschappij ontwricht en ontstaat economische schade. Dit sluit volledig aan bij de lobby die BTG, namens de grootzakelijke gebruikers, al lange tijd voert.

Jan van Alphen: “Het wetsvoorstel van minister Kamp past geheel in de lijn van het groeiende bewustzijn dat de borging van data-, spraak- en beeldcommunicatie in toenemende mate een maatschappelijke verantwoordelijkheidscomponent bevat. Hiermee is het een nutsvoorziening geworden die randvoorwaardelijk is voor de continuïteit en veiligheid van de primaire processen binnen en buiten Nederland. Als BTG benadrukken we al lange tijd deze noodzaak namens de zakelijk consument. Bedrijfskritieke data-informatie en communicatie moet geborgd zijn bij calamiteiten en andere gebeurtenissen die in nationaal of internationaal belang zijn. Het is goed dat de overheid dit onderkent en hierop anticipeert.”

Afspraken moeten internationaal gedragen zijn. Zonder internationaal draagvlak, twijfelt BTG echter aan de impact van dit wetsvoorstel.

Jan van Alphen: “In het kader van de marktwerking is men lange tijd wellicht te voorzichtig geweest. Hierdoor kan men zichzelf afvragen of dit wetsvoorstel niet te laat komt en te eenzijdig is, waardoor de regulerende impact laag zal zijn. De aandelen van veel van oorsprong Nederlandse ICT-bedrijven zijn immers inmiddels in buitenlandse handen en de vraag is of dit an sich slecht is.”

“Er zijn internationaal gedragen afspraken nodig om deze zaken te borgen en het is goed dat de Nederlandse overheid hier nu duidelijker positie in wenst te nemen, waarbij zij de grenzen verkent van hetgeen vanuit internationale wet- en regelgevingscontext maximaal kan worden benut. Hierbij dient echter wel de benodigde balans in de marktwerking zorgvuldig te worden bewaakt. In dit verband is het verstandig dat de Nederlandse overheid enerzijds faciliteert en anderzijds reguleert, zolang dit transparant wordt uitgevoerd.”

Consultaties

Op het wetsvoorstel zal eind maart een publieke consultatie volgen, voordat het naar de Raad van State toegaat. Vanuit BTG zullen wij vanuit de diverse zakelijke gebruikersbelangen zeker de consultatiemogelijkheden optimaal benutten.Noot voor redacties:

Deel: ' Internationale borging cruciaal bij overheidscontrole telecomovernames '
Lees ook