Persbericht van het ministerie van LNV, 7 september 1999

Maastricht, 12-17 september:
FAO en LNV organiseren internationale conferentie
over multifunctionele landbouw

De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties en het Nederlandse ministerie van LNV organiseren van 12 tot en met 17 september de conferentie "Cultivating Our Futures" over het multifunctionele karakter van landbouw en landgebruik. Ruim 350 deskundigen uit de hele wereld komen daarvoor bijeen in het MECC in Maastricht. Voorzitter is J.G.M. Alders, Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen.

Doel van de conferentie is het inventariseren van ervaringen met duurzame landbouw en geintegreerd landbeheer op alle niveaus. Ook zullen hierover aanbevelingen en beleidsopties worden geformuleerd, die als input dienen voor een discussie op politiek niveau tijdens de achtste bijeenkomst van de VN-Commissie voor Duurzame Ontwikkeling in 2000. Deze commissie bewaakt de uitvoering van Agenda 21, het actieplan van de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling UNCED (Rio de Janeiro, 1992). Daarnaast vormen de afspraken over de implementatie van het actieplan van de Wereldvoedseltop (Rome, 1996) een belangrijk kader voor de discussies in Maastricht.

Duurzame landbouw werd aanvankelijk vooral gezien als voedselproductie waarbij negatieve effecten op natuur en milieu zoveel mogelijk worden vermeden. Tegenwoordig begint in het denken over duurzame landbouw het multifunctionele karakter van de landbouw centraal te staan. Dat betekent dat de landbouw niet alleen een bijdrage levert aan de voedselvoorziening en het inkomen van de boer, maar ook aan de gezondheid en diversiteit van planten en dieren, schoner en veiliger water en lucht, vruchtbaardere grond, armoedebestrijding en stabiliteit van de samenleving op het platteland.


Deelname aan de conferentie is alleen mogelijk op uitnodiging. Aan alle lidstaten van de VN is gevraagd twee deelnemers af te vaardigen. Daarnaast zijn VN-instellingen, andere intergouvernementele en internationale non-gouvernementele organisaties (NGO's) uitgenodigd. Wie niet daadwerkelijk kan deelnemen, kan de conferentie volgen via internet en inbreng leveren via email.

Meer informatie is beschikbaar op de internetsite
http://www.fao.org/mfcal/

Deel: ' Internationale conferentie over multifunctionele landbouw '
Lees ook