Milieudefensie

Gezamenlijke persaankondiging
Milieudefensie en Both ENDS

Internationale conferentie over Wereldbank: Grondstoffen tegen armoede?

Amsterdam, 4 september 2001 --- Op 12 september organiseert Milieudefensie samen met Both ENDS de conferentie Grondstoffen tegen armoede? Centraal staat daarbij de rol van de Wereldbank bij de financiering van olie-, gas- en mijnbouwprojecten. Tijdens deze conferentie zullen sprekers uit Peru, Tanzania en Kameroen, vertegenwoordigers van de Wereldbank en Milieudefensie en minister Herfkens hierover in debat gaan.

De Wereldbank staat momenteel onder grote druk vanwege de negatieve milieugevolgen en sociale impact van haar beleid. Ook de bijdrage van Wereldbankprojecten aan armoedebestrijding is zeer omstreden. Eind september zullen daarom tijdens de Wereldbank jaarvergadering in Washington wederom vele protesten plaatsvinden. De Wereldbank leent jaarlijks voor miljarden guldens aan projecten op het gebied van olie-, gaswinning en mijnbouw. Daarop is steeds meer kritiek. Reden voor de bank om een evaluatie aan te kondigen van de projecten in deze sectoren.

Tijdens de conferentie zullen sprekers uit Kameroen (Samuel Nguiffo), Peru (Doris Balvin) en Tanzania (spreker van LEAT) vertellen over de negatieve gevolgen van drie Wereldbankprojecten. Bij twee van deze drie cases zijn door burgers en lokale organisaties inmiddels officiële klachten bij de bank ingediend. Ook Minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking en afgevaardigden van de Wereldbank zullen hun standpunt uiteen zetten en in debat gaan met milieuorganisaties en Nederlandse politici. De conferentie is open voor alle geïnteresseerden en de pers.

Wat: Raw materials versus poverty (Grondstoffen tegen armoede?)
Wanneer: 12 september, 9.30 - 17.30 uur Plaats: Rode Hoed, Keizersgracht 102 Amsterdam (10 minunten lopen van CS) Aanmelden: service@milieudefensie.nl Voertaal: Engels

Samen met haar zusterorganisaties van Friends of the Earth (FOE) voert Milieudefensie campagne om de Wereldbank ertoe te bewegen uiterlijk over vijf jaar volledig te stoppen met de financiering van de winning van fossiele brandstoffen en mijnbouw. Wereldwijd sluiten steeds meer organisaties zich hierbij aan. Eind september, tijdens de jaarvergadering van de Wereldbank, biedt FOE aan president Wolfensohn een petitie aan.

Zoekwoorden:

Deel: ' Internationale conferentie over Wereldbank '
Lees ook