Internationale Dag over psychische problemen van ouderen

De internationale Dag voor de Geestelijke Volksgezondheid op 10 oktober aanstaande krijgt als thema: de psychische problemen van ouderen. Het stichtingsbestuur, waarin GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, het NFGV en het ministerie van VWS vertegenwoordigd zijn, koos voor dit thema mede vanwege het feit dat de Verenigde Naties dit jaar hebben uitgeroepen tot ‘Internationaal Jaar van de Ouderen’. Het VN Jaar wil de dialoog en het begrip tussen jong en oud bevorderen. Zij wil vooral ook de positieve rol van ouderen in de samenleving belichten en stimuleren. Dit streven sluit naadloos aan bij de doelstelling van de Dag om de psychische gezondheid van de Nederlanders te bevorderen door het geven van voorlichting. De voorlichting zal zich richten op zowel het Nederlands publiek als de ouderen zelf. Momenteel wordt bekeken hoe de samenwerking vorm kan krijgen met het Nationale comité VN Jaar van de Ouderen en de jaarlijkse 55+ Beurs, een drukbezocht evenement in de Utrechtse Jaarbeurs dat op 1, 2 en 3 oktober plaatsvindt. Alle directies van GGZ-instellingen en ouderen-organisaties zullen zo spoedig mogelijk nadere informatie ontvangen. De Dag wordt dit jaar voor de derde maal gehouden.

Marcel Vergeer (020) 297 11 38

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Nieuwsflitsen voorzien managers en beleidsmakers in de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van nieuwe kennis, producten en diensten. Mag vrijelijk gekopieerd worden.

Redactie

Erik Fromberg, verslavingszorg Henk Verburg, werkterrein GGZ Marcel Vergeer, actualiteit Adreswijzigingen s.v.p. sturen naar Secretariaat sectie Communicatie

Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek : GGZ 030 297 11 17 Alcohol en overige drugs 030 297 11 77 Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41 Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51 Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Film- en videotheek 030 297 11 13 Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45 Postbus 725 3500 AS Utrecht Telefoon (030) 297 11 00 Fax (030) 297 11 11

Het Copyright ©1998 van deze WWW-pagina's berust bij het Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Internationale Dag over psychische problemen van ouderen '
Lees ook