Gemeente Leiden

Veel ouderen in psychische nood

10 Oktober: Internationale Dag voor de Geestelijke Gezondheidszorg

Ongeveer 200.000 Nederlanders van 65 jaar en ouder lijden aan een psychische stoornis. Dat is één op de vier; naar verhouding evenveel als bij andere leeftijdsgroepen. Nog eens enkele honderdduizenden anderen hebben lichtere psychische klachten. Op 10 oktober, de Internationale Dag voor de Geestelijke Gezondheidszorg, wordt ook in Leiden aandacht besteed aan deze groep ouderen.

In Leiden kampen sommige ouderen met geestelijke problemen. De gemeente voert een preventief beleid om al in een vroeg stadium psychische problematiek te signaleren. Dit beleid wordt onder meer uitgevoerd door de GGD, de Leidse Welzijns Organisatie (LWO), Stichting Dienstverlening Leiden (SDL) en GGZ Rijnland.

Psychische problemen bij ouderen blijven vaak onopgemerkt. Ouderen zelf schrijven ze nogal eens toe aan lichamelijke oorzaken en presenteren ze ook zo. Ze zijn van oudsher gewend om 'flink' te zijn en niet te veel aandacht te besteden aan hun gevoelens en kwalen. Belangrijke oorzaken van psychische problemen zijn eenzaamheid en sociaal isolement. Deze oorzaken krijgen in de gemeente leiden extra aandacht. Het project Ouderen & Eenzaamheid van de GGD richt zich hier speciaal op. Het project bevordert de samenwerking tussen instellingen op het gebied van ouderenwerk in de Leidse regio om met name sociaal isolement en eenzaamheid vroeg te kunnen signaleren.

Eettafels
Stichting Dienstverlening Leiden (SDL) is zo'n instelling. Ze organiseert activiteiten voor ouderen. De SDL informeert ouderen, bezoekt hen aan huis, zet telefooncirkels op, en organiseert ook het gezamenlijk dineren aan de zogeheten eettafels. LWO is de motor achter het Activerend Huisbezoek. Een vrijwilliger stelt samen met de oudere een aantal doelen vast, die ze binnen een jaar proberen te bereiken. Zo herinnert activerend huisbezoekster Els van Apeldoorn zich een oude dame die na een aantal bezoeken vertelde dat ze graag een vriendin wilde. Samen met de vrouw maakte de vrijwilligster een plan om die nieuwe vriendin te vinden. 'We vroegen ons af wat de dame leuk vond en met welke activiteiten ze nieuwe mensen kan ontmoeten. Een kaartspel bleek de oplossing.'

Rouwverwerking
Voor mensen die reeds in psychische moeilijkheden zijn kan de GGZ Rijnland hulp bieden. Bijvoorbeeld met een gespreksgroep rouwverwerking. Praten met lotgenoten, kan de verwerking van het verdriet bevorderen. Alle activiteiten van deze organisaties zijn erop gericht de geestelijke gezondheid van ouderen te bevorderen. Zo besteedt de gemeente hieraan niet alleen aandacht op de tiende oktober. Het hele jaar door is ze via de organisaties actief op dit gebied.

Meer informatie over:

* gespreksgroepen of psychiatrische behandeling voor ouderen, GGZ Rijnland, Inge Theunissen of Leo van der Ark (071-5350650);
* Activerend Huisbezoek, Gijs van Veen (071-5412515);
* informatie voor mantelzorgers, Vereniging van Mantelzorgers, (071-5128183);

* GGD Leiden (071-5163333);

* Leidse Welzijnsorganisatie (LWO), Mienke van Noort, (071-5168168).

Wilt u een compleet overzicht van alle instellingen die zich bezighouden met ouderenzorg? Vraag dan de Wegwijzer voor Ouderen en mensen met een handicap en/of Mantelzorggids aan bij Stichting Dienstverlening Leiden (071-5123744). Beide gidsen zijn gratis.

Deel: ' Internationale Dag voor de Geestelijke Gezondheidszorg '
Lees ook