Katholieke Universiteit Brabant

zie ook:

promoties

Internationale Faim-conferentie: 'Flexible automation and intelligent manufacturing' (23-25 juni)

Voorde negende keer wordt deze maand de internationale FAIM-conferentie, die afwisselend plaats vindt in de VS en Europa, gehouden. De conferentie is dit jaar toegewezen aan CentER, Center for Economic Research van de KUB.

Nederland heeft een aantal zeer vooraanstaande softwarehouses, die belangwekkende software ontwikkelen, zoals intelligent managing production systemen en simulatie software', zo stelt de organisator van deze conferentie, prof. dr. ir. Jalal Ashayeri, bijzonder hoogleraar Kwantitatieve Supply Chain Management aan de FEW van de KUB. Ook op het terrein van de hardware ontwikkeling (elektronica, de auto-onderdelen- en chemische industrie, medische apparatuur en telecommunicatie) staan Nederlandse bedrijven, zoals Philips, DSM, Stork, Shell en Lucent Technology in de spotlights . De achtergrond van de conferentie ligt in de toenemende globalisering. Bedrijven moeten zich in internationaal verband trachten te handhaven in steeds wisselende omgevingen. Om zich optimaal op basis van competitie te kunnen ontwikkelen dienen zij te investeren in instrumenten als automatisering van processen en intelligente en virtuele beheersing van de produktie. Op die manier neemt hun flexibiliteit, betrouwbaarheid en produktiviteit toe, met als uiteindelijk resultaat verbetering van de efficiëntie en doelmatigheid van hun bedrijf.

Het FAIM '99-congres op de KUB bestudeert gedurende het congres de vraag hoe dat soort processen nu kan worden geoptimaliseerd; ruim 100 deelnemers uit de gehele wereld houden zich drie dagen bezig met vraagstukken van planning, produktie, onderhoud, distributie en warehousing.
De inhoud van de conferentie is met name interessant voor ingenieurs en managers die zich bezig houden met de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologieën binnen manufacturing en de impact hiervan op de totale productiviteit.

Nadere informatie is te vinden op de FAIM '99 homepage.

Persvertegenwoordigers, die nadere informatie willen of (delen van) het congres willen bijwonen kunnen contact zoeken met drs. Petra van der Ham, CentER, 013-4663260 of met Voorlichting en Externe Betrekkingen van de KUB, 013-4662000.


21-06-1999 KUB

Deel: ' Internationale Faim-conferentie KUB '
Lees ook