Internationale gijzelingsoefening in West Brabant

Datum: 17/11/1999 Auteur: JvZ

Op dinsdag 16 november, vond een grootscheepse, internationale gijzelingsoefening plaats, waarvan een gedeelte zich in West Brabant afspeelde. Het is voor het eerst dat zon grensoverschrijdende oefening werd georganiseerd. De Politie Midden en West Brabant, de Belgische Rijkswacht en de Belgische en Nederlandse Justitie waren hierbij betrokken.

Reden voor deze geënsceneerde gijzeling was het toetsen van de afspraken en beleidsuitgangspunten die bij een dergelijke actie gelden. Door de werkelijkheid levensecht na te spelen, komen sterke en zwakke schakels en eventuele afstemmingsproblemen boven water. Bij de oefening, die in Nederland werd gecoördineerd door de Staf Grootschalig Politie Optreden (SGPO), was verder een groot aantal politie-onderdelen betrokken die in de praktijk bij een gijzeling c.q. ontvoering een rol spelen.

De actie begon met een gefingeerde bankoverval in België. Een aantal verdachten vluchtte met een touringcar, met verschillende gegijzelden, naar Nederland. Gewaarschuwd door de Belgische collegas, was in Hoogerheide reeds een crisiscentrum ingericht door de SGPO. Met inzet van observatieteams en een helikopter werd de touringcar vanaf de grens gevolgd. Na vele uren van volgen en onderhandelen eindigde de oefening uiteindelijk met een overmeestering van de gijzelnemers en de bevrijding van de gijzelaars.

De verschillende betrokken partijen zullen de oefening uitgebreid evalueren.

Deel: ' Internationale gijzelingsoefening in West Brabant '
Lees ook