CBS

Internationale handel groeit met 6 procent

In januari 2003 is de waarde van zowel de invoer als de uitvoer van goederen ten opzichte van januari 2002 met 6 procent gestegen. De uitvoer bedraagt bijna 20 miljard euro en de invoer ruim 17 miljard euro. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Het is de vijfde opeenvolgende maand dat de uitvoer stijgt. De waardestijging van de invoer en de uitvoer hangt sterk samen met gestegen prijzen. Over geheel 2002 gemeten, is de uitvoer met 3 procent gedaald en de invoer met 6 procent. Het handelsoverschot bedraagt in januari van dit jaar 2,4 miljard euro.

Handel met EU-landen stijgt
Nederland heeft in januari 2003 voor ruim 15 miljard euro aan goederen uitgevoerd naar EU-landen. Dit is 4 procent meer dan in januari 2002. De invoer uit EU-landen bedraagt in januari 2003 bijna 10 miljard euro. Dit is 5 procent meer dan een jaar eerder. In 2002 is de uitvoer nog met 5 procent gedaald en de invoer met 3 procent. Het handelsoverschot met de EU-landen in januari 2003 bedraagt 5,5 miljard euro.

Flinke uitvoerstijging naar niet-EU-landen
Bij de uitvoer naar niet-EU-landen is in januari 2003 sprake van een groei van 15 procent ten opzichte van een jaar eerder. De uitvoer naar niet-EU-landen komt uit op bijna 5 miljard euro. De invoer is ten opzichte van januari 2002 met 7 procent gestegen en bedraagt bijna 8 miljard euro. Een periode van 16 opeenvolgende maanden van dalingen is hiermee doorbroken. De handelsbalans met niet-EU-landen laat in januari 2003 een tekort van 3,1 miljard euro zien.

Technische toelichting
Cijfers van de in- en uitvoer van goederen van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens. De in- en uitvoercijfers zijn inclusief de zogenaamde wederuitvoer. Dit zijn goederen die in Nederland zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlandse ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht spreekt men van doorvoer. De in- en uitvoer van diensten wordt buiten beschouwing gelaten. Tenzij anders vermeld, zijn de ontwikkelingen berekend ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. Januari telt in 2003 en 2002 een gelijk aantal werkdagen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

PB03-049
18 maart 2003
9.30 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht

Deel: ' Internationale handel groeit met 6 procent '
Lees ook