Ministerie van Defensie


---

Nieuwsberichten
---

Mijnenjacht

Internationale marine-oefening voor Nederlandse kust

25-09-2001

Voor de Nederlandse kust wordt momenteel de marineoefening 'Sandy Coast' gehouden. Deze tweejaarlijkse oefening heeft tot doel schepen te trainen in het bestrijden van mijnen. Het oefengebied strekt zich grofweg uit van Petten tot Egmond aan Zee. Binnen dit oefengebied zijn voor de oefening zo'n 148 oefenmijnen van verschillende typen in zee gelegd. Het grote aantal en de diversiteit van de mijnen maar ook met name de moeilijke omstandigheden om mijnen te bestrijden, zorgen voor een uitdagende oefening waar acht landen aan deelnemen. De oefening begon gisteren (24 september) en duurt tot en met 5 oktober.

De vijftien aan 'Sandy Coast' deelnemende schepen zijn opgedeeld in twee zogenoemde 'taakgroepen' waarvan de ene onder leiding staat van het Hoofd van de afdeling operaties Mijnendienst, kapitein-luitenant ter zee Tom Speth, en de andere onder leiding van de Belgische overste John Saussez. Gedurende de oefening zal getracht worden een amfibisch landingsgebied vrij te maken van mijnen voor een fictieve landing vanuit Hr. Ms. Rotterdam. Daarnaast zullen alle eenheden deelnemen aan de zogenoemde PC-trials. Deze zijn bedoeld om de gerapporteerde effectiviteit van een mijnenbestrijder te vergelijken met de echte effectiviteit. Deze specialistische en statische analyse zal uitgevoerd worden door SACLANTCEN, het analysecentrum van NAVO te La Spezia (Italië).

'Sandy Coast' bestaat sinds 1993 en is sindsdien enkele malen van opzet veranderd. Het was in eerste instantie een puur Nederlandse oefening, maar werd sinds 1995 afwisselend door Nederland en België georganiseerd. Sinds 1999 wordt Sandy Coast tweejaarlijks gepland en uitgevoerd voor de Nederlandse kust.

Aan 'Sandy Coast' wordt dit jaar deelgenomen door de volgende schepen: Hr. Ms. Harlingen, Hr. Ms. Middelburg, Hr. Ms. Hellevoetsluis, Hr. Ms. Scheveningen, Hr. Ms. Willemstad (allen Nederland), BNS Bellis, BNS Godetia, BNS Crocus (België), Fs Croix du Sud (Frankrijk), ORP Mewa (Polen), FGS Dillingen (Duitsland), HDMS Laxen (Denemarken), HMS Bridport (Verenigd Koninkrijk) en HNoMS Hinnoey (Noorwegen). (Foto: archief Defensiekrant)

Deel: ' Internationale marine-oefening 'Sandy Coast' voor NLse kust '
Lees ook