PERSBERICHT

9 juli 1999

Een internationale onderscheiding voor politieke ethiek

Dit jaar zal voor het eerst de Spinoza-lens worden uitgereikt aan een internationaal vermaard denker over ethiek en politiek. In aanmerking komen wetenschappers, filosofen en schrijvers die hun sporen hebben verdiend in het onderzoek naar de ethische grondslagen van de wereldsamenleving. De onderscheiding is vernoemd naar de beroemdste filosoof die Nederland heeft voortgebracht: Baruch de Spinoza (1632-1677), de denker die zijn brood verdiende met het slijpen van lenzen. In al zijn werken, in het bijzonder in zijn hoofdwerk Ethica, was Spinoza een warm pleitbezorger van waarden als redelijkheid en tolerantie. Het zijn waarden die in de verzakelijkte en verruwde samenleving van vandaag node versterking behoeven. Dat is wat de intitatiefnemers met de instelling van deze onderscheiding beogen.

De Spinoza-lens is een initiatief van de bladen De Groene Amsterdammer en Intermediair, met medewerking van de Vereniging het Spinozahuis. De onderscheiding zal eens in de twee jaar worden toegekend. De laureaat ontvangt, naast de onderscheiding, een bedrag van vijftigduizend gulden en een speciaal voor dit doel vervaardigd plastiek van Joseph Semah.

De uitreiking zal eind dit jaar plaatsvinden in de Nieuwe Kerk in Den Haag, waar Spinoza begraven ligt.  -- De naam van de laureaat en de datum van de uitreiking worden binnen enkele weken bekendgemaakt. --

jury
De jury die de kandidaat voor de onderscheiding heeft uitgekozen, bestaat uit filosofen en sociale wetenschappers met een sterke internationale oriëntatie. De jury werd voorgezeten door prof. dr. Lolle Nauta en waren de leden: prof. dr. Hans Achterhuis, prof. dr. Herman de Dijn, prof. dr. Manuela du Bois-Reymond, prof. mr. Herman van Gunsteren en prof. dr. Peter van der Veer.

sponsors
De onderscheiding is mogelijk gemaakt door de financiële steun van Intermediair, de gemeente Den Haag, ING, SHV, McKinsey, Moret Ernst & Young, Uitgeverij Boom, VNU en Philip Morris.

comite van aanbeveling
In het Comité van Aanbeveling hebben zitting: Martin van Amerongen, drs. W.J. Deetman, P. Fentener van Vlissingen, prof. mr. J. F. Glastra van Loon, Hella Haasse, prof. drs. R.F.M. Lubbers, prof. drs. F.A. Maljers, Ed. van Thijn, dr. ir. J.J.C. Voorhoeve, L.J. de Waal en dr. A.H.E.M. Wellink.

organisatie
Initiatief en organisatie zijn in handen van de Stichting Internationale Spinozaprijs, onder voorzitterschap van Rob van den Bergh (vice-voorzitter Raad van Bestuur VNU).

Voor de pers: nadere inlichtingen bij drs. Pieter van Twisk (Intermediair Online, 020-4875517, p.van.twisk@bpa.nl), of drs. Antoine Verbij (De Groene Amsterdammer, 020-5245524, verbij@groene.nl).


********

Pieter van Twisk
Hoofdredacteur
Postbus 9194
1006 CC Amsterdam

tel: +31 (0)20 4875517
fax: +31 (0)20 4875793
GSM: 06 22920116

Intermediair Online:
https://www.intermediair.nl
Intermediair Studentensite: 
https://www.intermediair.nl/student
Intermediair Personal Finance: http:www.intermediair.nl/finance MBA Plaza:
https://www.mbaplaza.com


********

Deel: ' Internationale onderscheiding voor politieke ethiek '




Lees ook