STICHTING ODIGIA

Internat. overeenkomst registratie van ikonen

Internat. overeenkomst registratie van ikonen

PERSBERICHT

MEDIA-BERICHT (Pers,Radio.TV) - 21 januari 1999

INTERNATIONALE OVEREENKOMST GESLOTEN VOOR REGISTRATIE VAN IKONEN

In Den Haag is op 20 januari 1999 een overeenkomst gesloten tussen UNESCO, het ODIGIA Ikonen-Instituut en vertegenwoordigers van Ikonenmusea in Rusland, Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Duitsland en Nederland om een wereldwijd Databestand voor ikonenkunst aan te leggen.
Het is de bedoeling dat zowel musea, kerken en kloosters als particuliere eigenaren hun bezit aan ikonenkunst kunnen doen registreren. Dit enorme bestand aan Oost-Christelijke kunst, niet alleen ikonen op paneel zoals die bij tienduizenden over de hele wereld verspreid zijn, maar ook de wandschilderingen, mozaïeken en dergelijke in kerken en kloosters moet over enkele jaren via Internet voor ieder openbaar komen. Daarmee sluit dit project aan op de plannen die onder andere door Bill Gates, I.B.M. en de Getty Foundation werden gelanceerd, om alle beeldende kunst in de wereld gedigitaliseerd vast te leggen.
Naast het wetenschappelijk belang kan een dergelijk registratie- en zoeksysteem een niet te onderschatten functie hebben bij de bescherming van het cultureel patrimonium van de landen van oorsprong en van het legaal bezit buiten die landen. Daarmee kan de illegale handel en wandel van deze, steeds meer in de publieke belangstelling staande, kunst worden ingeperkt. Anderzijds is registratie voor de respectabele kunsthandel en koper een steun bij de controle van legale herkomst van de steeds kostbaarder wordende ikonen.

Voor de I.DB.I., International DataBase for East-Christian Iconart, wordt gebruik gemaakt van het WINISIS data-systeem van UNESCO, van het ICONOCLATURA systeem met vele duizenden namen van ikonen, zoals dat in Nederland voor het ODIGIA-Instituut werd ontwikkeld, van de musea-projecten voor beeldtechnologie die door de Europese Unie worden gesteund en van het bij de Universiteit van Leiden ontwikkelde ICONCLASS classificatie systeem voor kunst, dat reeds wereldwijd ingang heeft gevonden.

In de landen die drie dagen op de I.DB.I. conferentie in Den Haag waren vertegenwoordigd, worden werk-comités opgericht die de activiteiten gaan coördineren voor de honderden musea en duizenden kerken en kloosters en de nog veel talrijker particuliere verzamelaars en bezitters. Andere landen uit het Oost-Christelijk gebied rond de Middellandse Zee en in de Balkan, maar ook musea en verzamelaars uit de Westerse wereld worden betrokken in het I.DB.I. project.

Een reële schatting van het aantal te registreren kunstwerken is nog niet te maken. Voorlopig wordt uitgegaan van 1 tot 2 miljoen objecten. Eerst zal in de diverse landen een inventarisatie moeten worden gemaakt. Internet heeft echter de wereld bereikbaar gemaakt en zal dat nu ook voor de ikonenkunst gaan doen.

De werkzaamheden voor het Internationaal Databestand voor ikonenkunst worden gecentraliseerd in Den Haag bij het ODIGIA Ikonen-Instituut, dat als jongste ikonenmuseum in Europa nu tot Focal Point is benoemd voor een wereldwijd cultuurproject, waarvoor de steun van de Europese Unie en andere internationale subsidiënten en sponsors zal worden gevraagd.


-------------------------------------

NIET VOOR PUBLIKATIE

Informatie en de complete tekst van het Protocol van de UNESCO/ODIGIA I.DB.I. bijeenkomst (Den Haag 17-21 januari 1999) is verkrijgbaar via:

ODIGIA Ikonen-Instituut
Molenstraat 6
2513 BK Den Haag

t.a.v. Bart Straatemeier

telefoon: 070 392 40 00
telefax: 070 346 58 92

E-mail: institute@odigia.nl

Deel: ' Internationale overeenkomst registratie van ikonen gesloten '
Lees ook